Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình năm 2020

trương-dai-hoc-thai-binh

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Mã trường: DTB

Địa chỉ: Xã Tân Bình – Thành Phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.633.669      Fax: 02273.633.134

Email: dhtb@tbu.edu.vn          Website: www.tbu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình năm 2020 như sau:

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn các ngành học phù hợp nhé!

Nguồn:thongtintuyensinh.vn

Bình luận