Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thương mại năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Mã trường: TMA

Trụ sở chính:  Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Cơ sở Hà Nam: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Trường: www.tmu.edu.vn

 1. Đối tượng tuyển sinh:Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.
 3. Phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp:

(2.1) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc Trung học phổ thông) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia với kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.1)).

(2.2) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc Trung học phổ thông) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia với kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (THPT), theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.2)).

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi TNTHPT năm 2021, theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển

*)Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

(**) Tổng chỉ tiêu phân bổ cho phương thức khác tối đa là 18% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chung của Trường năm 2021, gồm: tối đa 3% cho phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (phương thức 1); 10% xét tuyển theo phương thức (2.1); 5% xét tuyển theo phương thức (2.2). Chỉ tiêu được phân bổ cho từng ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo giao động từ 10% đến 25% chỉ tiêu của ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo đó.

– Chỉ tiêu tuyển sinh theo các phương thức khác của từng ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo có thể được điều chuyển lẫn nhau khi một trong các phương thức khác không tuyển đủ chỉ tiêu.

– Nếu xét tuyển theo phương thức khác không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét theo kết quả thi TNTHPT năm 2021;

(***) Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 90% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 10% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao.

 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Điều kiện chung nhận đăng ký xét tuyển

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường Đại học Thương mại:

(1) Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(2) Dự thi TNTHPT năm 2021; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống; đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với từng phương thức xét tuyển, theo quy định của Trường;

(3) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

(4) Ngoài quy định trên:

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (TM18) phải đạt kết quả thi TNTHPT năm 2021 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên;

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao (TM08, TM15) phải đạt kết quả thi TNTHPT năm 2021 môn tiếng Anh từ 6,0 điểm trở lên;

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn (TM24) và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (TM25) phải đạt kết quả thi TNTHPT năm 2021 môn tiếng Anh từ 5,5 điểm trở lên;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp vào các ngành có điều kiện điểm bài thi môn tiếng Anh, được thay thế điều kiện điểm bài thi môn Tiếng Anh bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế môn Tiếng Anh còn hiệu lực đến ngày xét tuyển hoặc giải môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có). Điểm bài thi môn Tiếng Anh chỉ được sử dụng khi tính tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp D01/ D07/ A01

– Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi TNTHPT trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển

5.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường (Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được Trường ban hành ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

5.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp

 1. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh được đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp vào các ngành (chuyên ngành) phù hợp của Trường Đại học Thương mại khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

(1). Thỏa mãn các điều kiện quy định tại mục 5.1;

(2). Tốt nghiệp THPT năm 2021 (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức (2.2))

(3). Có chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực đến ngày xét tuyển hoặc đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba (bậc Trung học phổ thông) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, có kết quả như sau:

(4). Đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp xét tuyển Nhà trường sử dụng để xét tuyển ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển và phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, cụ thể như sau:

– Phương thức xét tuyển (2.1): đạt tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đăng ký xét tuyển vào Trường, năm 2021 từ 18 điểm trở lên (bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi TNTHPT năm 2021 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực tuyển sinh theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm, theo thang điểm 10, không nhân hệ số).

Lưu ý: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến ngày xét tuyển, nếu đăng ký xét tuyển kết hợp theo phương thức (2.1), sử dụng một trong các tổ hợp xét tuyển D01, D03, D04, D07, A01 phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ tương ứng trong kỳ thi TNTHPT năm 2021.

– Phương thức xét tuyển (2.2), thí sinh phải đạt đồng thời các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình chung học tập (cả năm) từng năm lớp 10,11,12 đạt từ 7,0 trở lên (trong đó điểm trung bình học tập (cả năm) từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7.0 trở lên).

+ Điểm trung bình cộng học tập 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của từng năm 10, 11, 12 phải đạt từ 7.5 trở lên

(5). Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển tối đa 3 nguyện vọng cho mỗi phương thức xét tuyển kết hợp.

 1. Nguyên tắc xét tuyển

(1) Trường xét tuyển dựa trên kết quả/điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế hoặc giải học sinh giỏi theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Thí sinh trúng tuyển vào từng ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo là những thí sinh đạt kết quả/điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế hoặc giải học sinh giỏi tại mức độ ưu tiên nhất định, theo quy định của Trường.

Mức độ ưu tiên của kết quả/điểm chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế, giải học sinh giỏi được xác định như sau:

Bảng xác định mức độ ưu tiên của kết quả/điểm chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi

(2) Trong trường hợp tại mức ưu tiên nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển, Trường sử dụng tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển để xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

(3) Sau khi xét tuyển theo tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển theo cả hai phương thức (2.1) và (2.2), Trường sẽ ưu tiên xét tuyển theo phương thức (2.1) trước. Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo theo phương thức xét tuyển (2.1) sẽ dừng xét tuyển theo phương thức (2.2).

5.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi TNTHPT năm 2021 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi

 1. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi TNTHPT vào các ngành (chuyên ngành) phù hợp của Trường:

(1) Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo tổ hợp đăng ký xét tuyển năm 2021 là 18 điểm (bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi TNTHPT năm 2021 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực)

(2) Thỏa mãn các điều kiện quy định tại mục 5.1;

 1. Nguyên tắc xét tuyển

(1) Trường xét tuyển theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường;

(2) Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm xét tuyển theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo, theo nguyên tắc lấy tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

(3) Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển, Trường sử dụng các tiêu chí phụ để xét tuyển.

Tiêu chí phụ như sau:

Ngành /chương trình đào tạo Tiêu chí phụ
1. Ngôn ngữ Anh và các chương trình chất lượng cao Điểm bài thi môn Tiếng Anh
2. Các ngành còn lại của chương trình đại trà, chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù
2.1 – Xét theo tổ hợp A00,A01, D01, D07 Điểm bài thi môn Toán
2.2 – Xét theo tổ hợp D03 Điểm bài thi môn Tiếng Pháp
2.3- Xét theo tổ hợp D04 Điểm bài thi môn Tiếng Trung

Nguyên tắc xét tuyển theo tiêu chí phụ:

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Trường

Không có chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển theo cùng một phương thức xét tuyển.

 1. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian, hình thức nhận ĐKXT, công bố kết quả xét tuyển được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường (Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được Trường ban hành ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021,

7.2. Tổ chức xét tuyển kết hợp

7.2.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm:

 1. a) Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp;
 2. b) Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia/học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương/chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến thời điểm xét tuyển;
 3. c) Hai phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
 4. d) Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với thí sinh thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên khu vực); chứng nhận đối tượng ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có)
 5. e) Bản sao Chứng nhận kết quả thi TNTHPT 2021
 6. f) Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân
 7. g) Bản sao Học bạ THPT (đối với thí sinh thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển (2.2))
 8. h) Lệ phí xét tuyển kết hợp là 25.000đ /nguyện vọng/thí sinh, Thí sinh nộp bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin sau:

– Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thương mại

– Số TK: 21510001866884 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Cầu Giấy

– Thí sinh nộp Biên lai (xác nhận chuyển tiền) cùng hồ sơ.

Lưu ý: Bản sao là bản photocopy có xác nhận “sao y bản chính” của cơ quan có thẩm quyền

7.2.2. Đăng ký xét tuyển

Trường sẽ có Thông báo cụ thể và đăng tải công khai thời gian, phương thức đăng ký xét tuyển và các thông tin khác liên quan đến phương thức xét tuyển kết hợp trên Cổng thông tin điện tử của Trường: www.tmu.edu.vn ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

7.2.3. Công bố kết quả xét tuyển

Thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường. Trường sẽ có Thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường: www.tmu.edu.vn ngay sau khi Bộ ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

7.3. Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả thi TNTHPT năm 2021

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1. Chính sách ưu tiên

Trường thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường (Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được Trường ban hành ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

 1. Lệ phí xét tuyển

– Lệ phí xét tuyển kết hợp: 25.000đ/nguyện vọng/thí sinh.

 1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

– Học phí dự kiến năm học 2021 – 2022 các chương trình đào tạo như sau:

+ Chương trình đại trà: từ 15.750.000đ đến 17.325.000đ/1 năm/người học

+ Chương trình đào tạo chất lượng cao: từ 30.450.000đ đến 33.495.000đ/1 năm/người học

+ Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: từ 18.900.000đ đến 20.790.000đ /năm/người học

– Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề: tối đa 10%.

Bình luận