Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2020

truong-dai-hoc-tra-vinh

 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Ký hiệu: DVT

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3.855.246

Website: www.tvu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2020 như sau:

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận