Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Mã trường: VHH

Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành – P. Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8511971 máy lẻ tư vấn tuyển sinh 102, 103, 104
Website: www.huc.edu.vn

A. DANH SÁCH MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU 

TT Mã ngành Tên ngành/
chuyên ngành
Chỉ tiêu
(dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính
I. Trình độ Đại học chính quy
1 7220201 Ngôn ngữ Anh(1) 80 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 110 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
3 7380101 Luật 80 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
4 7320101 Báo chí 80 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
5   7229045 – Gia đình học
7229045 Quản trị dịch vụ gia đình 35 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
6 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 80 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7 7320201 Thông tin – Thư viện 50 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
8 7320205 Quản lý thông tin 50 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
9 7320305 Bảo tàng học 50 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
10   7229040 – Văn hóa học
7229040A Nghiên cứu văn hóa 40 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040B Văn hóa truyền thông 80 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040C Văn hóa đối ngoại 40 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11  7220112 – Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 30 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 35 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
12  7229042 – Quản lý văn hóa
7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 160 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042B Quản lý nhà nước về gia đình 35 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042C Quản lý di sản văn hóa 60 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042D Biểu diễn nghệ thuật(2) 25 N00 Năng khiếu
7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa 40 N00 Năng khiếu C00 Văn D01 Tiếng Anh
13  7810101 – Du lịch
7810101A Văn hóa du lịch 180 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101B Lữ hành – Hướng dẫn DL 100 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101C Hướng dẫn DL Quốc tế 100 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
II. Trình độ Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy
1 7229042LT Quản lý văn hoá 20 Xét tuyển theo kỳ thi riêng
2 7810101LT Du lịch 25
3 7320201LT Thông tin – Thư viện 5

Ghi chú:
*Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:
– C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
– D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;
– D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;
– D96: Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh.
(1): Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
(2): Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Mã trường: VHH

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển Đại học vào hệ Đại học chính quy.

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng để xét tuyển Đại học vào hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy.

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

5. Phương thức tuyển sinh:
5.1. Phương thức 1:

– Xét tuyển thẳng 20% từng ngành với các đối tượng sau:
+  Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục;
+ Xét tuyển thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện: môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
+ Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8,0 trở lên;
+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5,5 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.

5.2. Phương thức 2:
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật, cụ thể: Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá): Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

5.3. Phương thức 3:
Xét tuyển học bạ 03 môn lớp 12 theo các tổ hợp xét tuyển
 với 20% chỉ tiêu cho từng chuyên ngành/ngành. Phương thức này chỉ áp dụng với các ngành cụ thể sau:

TT Ngành Chuyên ngành Mã ngành/chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
1 Gia đình học Quản trị dịch vụ gia đình 7229045 C00 D01 D78
2 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 C00 D01 D96
3 Thông tin thư viện 7320201 C00 D01 D96
4 Bảo tàng học 7320305 C00 D01 D78
5 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS 7220112A C00 D01 D78
Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 7220112B C00 D01 D78
6 Quản lý văn hoá Quản lý nhà nước về gia đình 7229042B C00 D01 D78
Quản lý di sản văn hoá 7229042C C00 D01 D78

Điều kiện xét tuyển:
– Tốt nghiệp THPT
– Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
– Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.
– Hạnh kiểm loại khá trở lên.
Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên

6. Tổ hợp xét tuyển và thang điểm xét tuyển
– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
– Đối với ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
– Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.

7. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
– Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 03 điểm đối với các ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.
– Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với các ngành: Luật, Báo chí, Thông tin thư viện; Quản lý thông tin; Gia đình học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Kinh doanh xuất bản phẩm; Bảo tàng học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa.

8. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
– Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
– Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
– Đối với tổ hợp N00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1cao hơn

9. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

10. Tổ hợp và môn thi năng khiếu Ngành Quản lý văn hóa (chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa)
Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:
Tổ hợp N00 (Ngữ văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2), chọn 1 trong 2 loại hình năng khiếu: Múa hoặc Âm nhạc
– Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật
+ Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn thanh nhạc hoặc múa;
+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu.
– Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa
+ Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn thanh nhạc hoặc múa;
+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.

C. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Xét tuyển các đợt
a. Phương thức xét tuyển 1 (tuyển thẳng)
– Thời gian: Theo quy định xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Hình thức: Thí sinh xem chi tiết ở mục D. TUYỂN THẲNG

b. Phương thức xét tuyển 2 (xét dựa trên điểm thi THPT quốc gia)
 – Thời gian : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Hình thức :
+ Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường: www.huc.edu.vn
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 22/08/2019 – 29/08/2019
Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 12/09/2019 – 19/09/2019

c. Phương thức xét tuyển 3 (xét học bạ)
– Thời gian:
+ Đợt 1: 03/06-28/06/2019
+ Đợt 2: 15/07 – 20/07/2019
+ Đợt 3: 12/08 – 16/08/2019
– Hình thức: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT). Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường)
+ Bản photo công chứng học bạ THPT
+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2018 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi có kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 về Trường.

2. Thi tuyển các môn năng khiếu và phương thức xét tuyển
Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù: Thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù trong đợt xét tuyển lần 1 (thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi).

C. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ

 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 07/06/2019.
– Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Thí sinh được quyền sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù có sử dụng tổ hợp môn năng khiếu để xét tuyển.
– Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 29/06 – 02/07/2019.
1. Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: (Xét tuyển)
Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đạt điểm từ trên 1.0 (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.
Phương thức 2: (Tuyển thẳng)
– Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.
– Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
– Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường
– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2019)
– Các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác.
Xem mẫu hồ sơ tại Website của trường.
Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 07/06/2019.
2. Đối với hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy
Trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông theo kỳ thi tuyển sinh riêng.

D. TUYỂN THẲNG
1. Đối tượng tuyển thẳng:
– Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế Tuyển sinh năm 2019.
– Đối tượng 2: Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
– Đối tượng 3: Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8 trở lên.
– Đối tượng 4: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5,5 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.
– Đối tượng 5: Thí sinh đã tốt nghiệp các Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc chỉ được tuyển thẳng vào các chuyên ngành: Biểu diễn nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa.

2. Danh mục ngành học được tuyển thẳng và chỉ tiêu
Thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành Nhà trường tuyển sinh năm 2019 trừ đối tượng 5. Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành là 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của Trường.

3. Nguyên tắc xét tuyển tuyển thẳng cho từng đối tượng
– Đối tượng 1: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế Tuyển sinh năm 2019
– Đối tượng 2, 3, và 4: Xét tuyển thí sinh đáp ứng điều kiện, mỗi thí sinh đăng ký 01 nguyện vọng. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng đáp ứng điều kiện xét tuyển và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự sau: 1. Thí sinh có điểm thi IETLS hoặc tương đương (đối tượng 4); 2. Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Thành phố (giải nhất là ưu tiên cao nhất) (đối tượng 2); 3. Học sinh giỏi 3 năm THPT (đối tượng 3).
– Đối tượng 5: Xét tuyển thí sinh đáp ứng điều kiện

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thời hạn nộp hồ sơ
– Đối tượng 1: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2019.
Danh mục hồ sơ thí sinh xem tại Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh năm 2019.
– Đối tượng 2, 3, 4, 5: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi chuyển phát nhanh trước ngày 08/06/2019 về
Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Danh mục hồ sơ bao gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Theo mẫu Quy định của Bộ GD vàĐT)
– Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân
– Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Đối với đối tượng 2)
– Bản photocopy công chứng Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS hoặc chứng chỉ tương đương) (Đối với đối tượng 4)
– Bản photocopy công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp Văn hoá nghệ thuật thuộc ngành ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 5)
– Bản photocopy công chứng học bạ 03 năm học THPT;
– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

E. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN
1. Lệ phí hồ sơ xét tuyển theo phương thức 1:
 30.000đ/hồ sơ

2. Lệ phí hồ sơ xét tuyển theo phương thức 2
– Lệ phí xét tuyển đợt 1
Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.
– Lệ phí xét tuyển các đợt bổ sung
Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường.

3. Lệ phí hồ sơ xét tuyển theo phương thức 3: 30.000đ/hồ sơ

4. Lệ phí hồ sơ dự thi và thi tuyển các môn năng khiếu
– Ngành Quản lý văn hoá: 350.000 đ/hồ sơ (Bao gồm cả lệ phí thi, xử lý hồ sơ và xét tuyển)
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu và lệ phí hồ sơ kèm theo trước ngày 08/06/2019 (Riêng đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thí sinh để lệ phívào trong phong bì và để chung cùng tất cả giấy tờ vào 01 túi đựng hồ sơ. Trong trường hợp Bưu điện không đồng ý, thí sinh gửi lệ phí qua dịch vụ của Bưu điện).

G. THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐỂ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Địa chỉ Website của Trường: www.huc.edu.vn
Địa chỉ Website của Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT: www.daotao.huc.edu.vn
Địa chỉ Facebook Phòng ĐT, QLKH & HTQT: www.facebook.com/daotaohuc
Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Trương Đại Lượng Trưởng phòng ĐT,QLKH&HTQT 0979354416 luongtd@huc.edu.vn
2 Trần Quốc Hưng Chuyên viên phòng ĐT,QLKH&HTQT 0904293388 hungtq@huc.edu.vn
Bình luận