Học phí Học viện Chính trị Công an có gì đặc biệt?

Mức học phí trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Học phí Học viện Chính trị Công an có gì đặc biệt?

1. Các ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến
Nhóm ngành Chính trị CAND

– Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

– Tham mưu, chỉ huy CAND

C03, D01 7310200 60

2. Học phí

Miễn học phí

Bình luận