Học viện cảnh sát nhân dân có mức học phí thế nào?

Mức học phí trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật mới nhất tại dưới đây.

Học viện cảnh sát nhân dân có mức học phí thế nào?

1. Các ngành đào tạo

Ngành/Mã ngành Chuyên ngành Số lượng
1.Trinh sát Cảnh sát/7860102 1. Trinh sát phòng, chống TP TTXH 755
2. Trinh sát phòng, chống TP kinh tế 622
3. Trinh sát phòng, chống TP ma túy 175
4.Trinh sát phòng, chống TP môi trường 273
5. Trinh sát phòng chống TP sử dụng CNC 175
2. Điều tra hình sự/7860102 1. Điều tra TP TTXH 856
3. Quản lý nhà nước về ANTT/7860109 1. Quản lý hành chính về TTXH 927
2. Quản lý TTAT giao thông đưởng bộ, đường sắt 263
3. Quản lý TTATXH trên đường thủy 129
4. Kỹ thuật hình sự/7860108 1. Kỹ thuật hình sự 320
5. Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp/7860111 1. Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhận 233
6. Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân/7860112 1. Tham mưu chỉ huy vũ trang bảo vệ ANTT 265
7. Ngôn ngữ Anh/7220201 1. Tiếng Anh Cảnh sát 165
8. Ngôn ngữ Trung/7220204 1. Tiếng Trung Cảnh sát 41
9. Luật/7380101 1. Luật Tố tụng hình sự 85
2. Tư pháp hình sự 703

2. Học phí

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận