Học phí trường Đại học Quốc tế -ĐHQG TPHCM là bao nhiêu?

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam áp dụng ngoại ngữ cho các chương trình giảng dạy tại trường. Trường được xem như là một bước tiến phát triển của ngành giáo dục Việt Nam.


Bên cạnh chương trình giảng dạy, trường còn tổ chức chương trình đào tạo liên kết. Ngoài các chương trình đào tạo liên kết, trường còn tiến hành các hoạt động quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài Việt Nam Đại học Hawaii, Đại học Thompson Rivers,….

Hiện nay trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM có các khoa và bộ môn sau như sau:

 • Khoa Quản trị kinh doanh
 • Khoa Công nghệ Thông tin
 • Khoa Điện tử Viễn thông
 • Khoa Công nghệ Sinh học
 • Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Bộ môn Kỹ thuật Y sinh
 • Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng
 • Bộ môn Toán
 • Bộ môn Vật Lý
 • Bộ môn Anh ngữ

Các ngành đào tạo chất lượng tại trường:

 • Quản trị Doanh nghiệp
 • Marketing
 • Quản trị Du lịch – Khách sạn
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Mạng máy tính
 • Kĩ thuật máy tính
 • Khoa học máy tính
 • Điện tử – Viễn thông
 • Công nghệ sinh học

Năm 2017, trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

Học phí năm học 2018 – 2019 mới nhất của Đại học Quốc tên ĐHQG TPHCM:

 • Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 42 triệu đồng/năm
 • Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 10%

Học phí năm học 2017 – 2018:
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
– Chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng: khoảng 42 triệu/năm
– Chương trình liên kết (chương trình du học tại các trường đối tác):
+ Giai đoạn 1: khoảng 56 triệu/năm
+ Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác.

Bình luận