Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2019 có mức học phí như thế nào?

Bạn đang thắc mắc về học phí 2019 của trường Đại học Phạm Văn Đồng? Vậy thì đây chính là bài viết dành cho bạn đấy, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2019 có mức học phí như thế nào?

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường công lập đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Bạn có thắc mắc về học phí của trường? Liệu với mức học phí 2018 – 2019 này, các bạn sinh viên đã cảm thấy hài lòng với những gì mình được nhận?

1. Mức thu học phí mới nhất năm 2019 đối với trình độ đại học/tháng

  • Bậc Đại học

STT Ngành học Học phí (đơn vị: VNĐ/ tín chỉ)
Hệ chính quy
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản 270.000
2 Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 300.000
Hệ liên thông, văn bằng 2 chính quy
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản 350.000
2 Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 390.000
Hệ vừa làm vừa học
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản 6.250.000 (VNĐ/ kỳ)
2 Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 7.500.000 (VNĐ/ kỳ)
  • Bậc Cao đẳng
STT Ngành học Học phí (đơn vị: VNĐ/ tín chỉ)
Hệ chính quy
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản 210.000
2 Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 250.000
Hệ liên thông, văn bằng 2 chính quy
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản 270.000
2 Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 300.000
Hệ vừa làm vừa học
1 Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản 5.250.000 (VNĐ/ kỳ)
2 Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 6.000.000 (VNĐ/ kỳ)

2. Thông tin chung về trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường được hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng – 10 năm thành lập

Kể từ khi thành lập, trường đã đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực. Trường còn triển khai công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ giảng viên, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 hướng đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên tại trường.

Bình luận