Học phí trường Sĩ quan Công binh có cao không?

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Công Binh – Hệ Dân sự năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Học phí trường Sĩ quan Công binh có cao không?

1. Chương trình đào tạo

Đại học:

  • Giáo dục Quốc phòng – An ninh
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Kỹ thuật xây dựng

2. Học phí

Tiền đóng học phí theo mức học phí của trường đại học công lập, hệ chính quy là: 7.900.000 đồng/năm (Ngành Giáo dục quốc phòng an ninh không phải đóng học phí).

Bình luận