Mức học phí Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa các năm gần đây

Mức học phí trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí và các ngành học dưới đây

Mức học phí Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa các năm gần đây

1. Các ngành đào tạo

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu 2018
Theo xét KQ

thi THPT QG

Theo phương

thức khác

Các ngành đào tạo đại học      
1 Giáo dục Mầm non 7140201 36 84
2 Sư phạm Âm nhạc 7140221 6 14
3 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 6 14
4 Hội hoạ 7210103 6 14
5 Đồ hoạ 7210104 6 14
6 Thanh nhạc 7210205 6 14
7 Thiết kế thời trang 7210404 6 14
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 12 28
9 Quản lý văn hoá 7229042 24 56
10 Quản lý nhà nước 7310205 27 63
11 Việt Nam học 7310630 21 49
12 Thông tin – thư viện 7320201 12 28
13 Luật 7380101 30 70
14 Công tác xã hội 7760101 27 63
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 30 70
16 Quản trị khách sạn 7810201 30 70
17 Quản lý thể dục thể thao 7810301 12 28
  Tổng   297 693

2. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY Năm học
2018 – 2019 2019 – 2020
1. Các lớp khối ngành xã hội, kinh tế… 565.000/tháng 625.000/tháng
2. Các lớp khối ngành Tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, Du lịch… 670.000/tháng 740.000/tháng
Bình luận