Học phí Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Đà Nẵng 

Mức học phí trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Khoa CNTT đại học Đà Nẵng đào tạo 3 ngành học chính là

  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ kỹ thuật máy tính
  • Quản trị kinh doanh

Với mức học phí cũng khá tốt so với các trường công lập khác và đặc biệt thấp hơn khá nhiều so với các trường đại học công lập tự chủ tài chính. Nếu bạn đang thắc mắc rằng học phí của trường trong năm học này cũng như các năm học tiếp theo là bao nhiêu thì có thể tham khảo mức học phí như sau
Mức học phí theo quy định hiện hành của Chính phủ (Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015), dự kiến trung bình như sau:

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Học phí (đồng/năm/SV) 7.500.000 8.250.000 9.075.000 9.982.500

Ghi chú:
– Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (Học kì 1, Học kì 2), mỗi học kỳ có 5 tháng.
– Học kỳ hè không bắt buộc sinh viên phải học. Sinh viên học trong học kỳ hè sẽ nộp học phí theo quy định đối với học kỳ hè.
– Học phí sinh viên nộp trong mỗi học kỳ phụ thuộc tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận