Mức học phí năm học 2019-2020 của trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Trường Đại học Công nghệ GTVT là Trường Đại học công lập thuộc Bộ GTVT, được thành lập theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 27/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng GTVT.

Mức học phí năm học 2019-2020 của

trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Sứ mạng của Trường: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành GTVT và của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới.

1. Ngành đào tạo chính

Trường đạo tạo đại học 4 ngành chính là:

  • Ngành công trình
  • Ngành Cơ khí
  • Ngành kinh tế
  • Ngành công nghệ thông tin

2. Mức học phí của trường ĐH công nghệ giao thông vận tải

Mức học phí của Nhà trường được thu theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục công lập (Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

  • Khối ngành kỹ thuật ( Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin )

Mức học phí: 9,0 triệu đồng/năm (900.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 263.000 VNĐ/01 tín chỉ

  • Khối ngành kinh tế ( Kế toán, Quản trị kinh doanh, Vận tải… )

Mức học phí: 8,0 triệu đồng/năm (740.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 211.000 VNĐ/01 tín chỉ

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận