Trả lời câu hỏi về học phí Đại học Buôn Ma Thuột 2018-2019

Mức học phí trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Trả lời câu hỏi về học phí Đại học Buôn Ma Thuột 2018-2019

1. Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

  • Ngành Y đa khoa: 15.000.000 đồng/học kỳ (01 năm học gồm 02 học kỳ).
  • Ngành Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ (01 năm học gồm 02 học kỳ).

 * Học phí không tăng trong toàn khóa học.

2. Các ngành đào tạo

TT

Mã trường

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

Chỉ tiêu TS

1 BMU

Y khoa

(Bác sĩ

đa khoa)

7720101 Xét tổ hợp điểm trong kỳ thi THPT QG:

1. B00: Toán, Sinh, Hóa

2. A02: Toán, Sinh, Lý

3. D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh

150

2 BMU

Dược học

(Dược sĩ)

7720201 Xét tổ hợp điểm trong kỳ thi THPT QG:

1. A00: Toán, Hóa. Lý.

2. B00: Toán, Hóa, Sinh

3. D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

175

Xét tổ hợp điểm trong Học bạ THTP

1. A00: Toán, Hóa. Lý.

2. B00: Toán, Hóa, Sinh

3. D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

175

Bình luận