Tìm hiểu ngành công nghệ thông tin Đại học Điện lực

1. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

  a. Kiến thức​

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm là một chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Các thuật toán phục vụ xây dựng phần mềm
 • Các ngôn ngữ lập trình
 • Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.
 • Quản trị dự án công nghệ thông tin
 • Các nền tảng công nghệ để phát triển phần mềm.

Tìm hiểu ngành công nghệ thông tin Đại học Điện lực

 b. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
 • Lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.
 • Quản trị dự án CNTT.
 • Vận hành các hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
 • Kiểm thử phần mềm
 • Tư vấn, định giá phần mềm.
 • Phát triển và chuyển giao công nghệ.

Cơ hội việc làm​

Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ phần mềm có thể làm việc tại:

Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin hoặc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là về phần mềm.

2. Chuyên ngành Quản trị và an ninh mạng

  a. Kiến thức​

Chuyên ngành Quản trị và an ninh mạng là một chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạng máy tính.
 • Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống mạng.
 • Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
 • Quản trị hệ thống mạng.
 • Đánh giá hiệu năng của một hệ thống mạng máy tính.

  b. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị và an ninh mạng, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Thiết kế hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.
 • Phân tích, ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin lớn.
 • Bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin.
 • Vận hành một hệ thống mạng máy tính an toàn cho doanh nghiệp.
 • Bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

  c. Cơ hội việc làm​

Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành quản trị và an ninh mạng có thể làm việc tại:

Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin đặc biệt là về quản trị an ninh mạng hoặc các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sản xuất.

3. Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử

  a. Kiến thức​

Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử là chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về:

 • Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử
 • Phương pháp lập kế hoạch và phát triển chiến lược thương mại điện tử
 • Mô hình thanh toán qua mạng.
 • Nghiệp vụ trong thương mại điện tử.
 • An toàn và bảo mật trong thương mại điện tử.

Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử

b. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Phân tích thiết kếhệ thống thương mại điện tử.
 • Xây dựng hoặc phát triển hệ thống thương mại điện tử.
 • Digital Marketing.
 • Đánh giá và triển khai chiến lược kinh doanh TMĐT.
 • Quản trị dự án thương mại điện tử
 • Vận hành một hệ thống thương mại điện tử.
 • Tư vấn, định giá phần mềm thương mại điện tử.

  c. Cơ hội việc làm​

Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống thương mại điện tử có thể làm việc tại:

Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, đặc biệt là về phát triển các hệ thống thương mại điện tử hoặc kinh doanh thương mại điện tử.

4. Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy

  a. Kiến thức​

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính là chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về :

 • Biểu diễn tri thức và suy diễn tự động
 • Phương pháp học máy
 • Phân tích và xử lý thông tin hình ảnh
 • Nhận dạng mẫu
 • Phân tích và xử lý dữ liệu lớn
 • Lý thuyết trò chơi

  b. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy, sinh viên có thể làm được các công việc:

– Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp.

– Áp dụng và phát triển thuật toán thông minh để xây dựng hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp và xã hội.

– Vận hành, quản trị các hệ thống thông tin thông minh.

– Tích hợp các hệ thống thông minh.

– Lập trình trò chơi thông minh.

  c. Cơ hội việc làm​

Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và thị giác máy có thể làm việc tại:

 • Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo hoặc thị giác máy  tính.
 • Các doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong vận hành và quản lý.

5. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc).

Điện thoại tư vấn: 0979885237 hoặc 0969123899

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm của Đại học Điện lực được Đại học Deakin ( Úc) công nhận các tín chỉ mà sinh viên chính quy tích luỹ được trong hai năm đầu. Sinh viên nếu có nguyện vọng và đáp ứng năng lực Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 được chuyển tiếp học tập hai năm cuối tại Đại học Deakin và nhận bằng Kỹ sư do Đại học Deakin cấp.Trong trường hợp sinh viên không đạt điều kiện để chuyển tiếp hoặc không có nguyện vọng chuyển thì sẽ tiếp tục học chương trình chính quy tại ĐH Điện lực.

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Tổng quan khoá học:

Thời gian đào tạo: 04 năm gồm 32 môn học (31 môn bắt buộc, 01 môn lựa chọn), hai năm đầu  hoàn toàn là chương trình Đại học chính quy của Trường ĐH Điện lực, hai năm cuối sinh viên hoàn thành 16 môn tại Đại học Deakin.

  a. Kiến thức​

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm là một chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

Các thuật toán phục vụ xây dựng phần mềm

Các ngôn ngữ lập trình

Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.

Quản trị dự án công nghệ thông tin trong công nghiệp

Các nền tảng công nghệ để phát triển phần mềm.

Phương pháp khai thác dữ liệu và học máy

Công nghệ về Internet-of-Things và Robotics

Các dự án thực tế thông qua nghiên cứu và thực hành

  b. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm, sinh viên có thể làm được các công việc:

Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

Lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.

Quản trị dự án CNTT.

Vận hành các hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

Kiểm thử phần mềm

Tư vấn, định giá phần mềm.

Phát triển và chuyển giao công nghệ.

Phân tích viên về dữ liệu

Tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tế, làm chủ công nghệ mới

Sau đại học sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu hoặc học thạc sĩ tại Úc

  c. Các môn học của ĐH Điện lực được ĐH Deakin công nhận tín chỉ

Ưu việt:

– Tiết kiệm hơn 50% chi phí so với du học toàn phần tại Úc; học phí trong hai năm đầu tại ĐH Điện lực: theo mức học phí chính quy hiện hành.

– Được nhận học bổng đối tác giảm 20% học phí và có cơ hội nhận thêm các học bổng khuyến khích khác lên đến 50% học phí;

– Được ĐH Điện lực phối hợp với ĐH Deakin lên kế hoạch lộ trình và hỗ trợ hoàn thành yêu cầu về Tiếng Anh IELTS 6.0 nội bộ của ĐH Deakin và các môn học bắt buộc trước khi chuyển tiếp học tập tại Úc;

– Được trải nghiệm môi trường học tập của cả Việt Nam và Úc;

– Được nhận bằng Kỹ sư danh dự  (Honours) bậc 8/10 do ĐH Deakin cấp, được công nhận quốc tế và kiểm định bởi Hiệp hội Kỹ sư Úc,

– Được đăng ký học thẳng chương trình tiến sỹ tại Úc;

– Được làm thêm tối đa 40h/2 tuần, có thể trang trải chi phí ăn ở tại Úc.

  d. Cơ hội việc làm:

– Cơ hội làm việc tại Úc: sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội xin visa ở lại làm việc hai năm. Sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc tiếp tục học thạc sĩ tại Úc.

– Cơ hội làm việc tại Việt Nam: tại các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin hoặc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là về phần mềm.

Giới thiệu tóm tắt về ĐH Deakin: Trường ĐH Deakin, Bang Victoria (Úc), là một trong những trường đại học công lập lớn nhất của Úc thuộc TOP 300 trường tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới của Academic Ranking of World Universities -ARWU, Times Higher Education World University Rankings và QS World University Rankings công bố năm 2017, có 4 cơ sở đào tạo vô cùng rộng lớn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của tất cả sinh viên. Các xếp hạng của Trường:

–  TOP 1% đại học hàng đầu thế giới;

– TOP 150 trường đại học trên thế giới về Côn nghệ  TT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Hóa, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật vật liệu;

– Đứng thứ 3 tại Úc về triển vọng nghề nghiệp của sinh viên; 8 năm liền dẫn đầu về mức độ hài lòng của sinh viên tại Victoria;

6. Chuyên ngành Quản trị an ninh mạng (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc).

Điện thoại tư vấn: 0979885237 hoặc 0969123899

  a. Kiến thức​

Chuyên ngành Quản trị và an ninh mạng trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

Phân tích và thiết kế hệ thống mạng máy tính.

Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống mạng, đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

Quản trị hệ thống mạng, đánh giá hiệu năng của một hệ thống mạng máy tính.

Điều tra, phân tích và cung cấp giải pháp đối với tội phạm máy tính.

Chứng chỉ bảo mật hệ thống thông tin.

  b. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị và an ninh mạng, sinh viên có thể làm được các công việc:

Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.

Phân tích, ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin lớn.

Bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin.

Bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

Điều tra, phân tích và đưa ra giải pháp phòng chống tội phạm an ninh mạng

  c. Các môn học của ĐH Điện lực được ĐH Deakin công nhận tín chỉ

Cơ hội việc làm​

– Cơ hội làm việc tại Úc: sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội xin visa ở lại làm việc hai năm. Sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị an ninh mạng hoặc tiếp tục học thạc sĩ tại Úc.

– Cơ hội làm việc tại Việt Nam: tại các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin đặc biệt là về quản trị an ninh mạng hoặc các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sản xuất.

Giới thiệu tóm tắt về ĐH Deakin: Trường ĐH Deakin, Bang Victoria (Úc), là một trong những trường đại học công lập lớn nhất của Úc thuộc TOP 300 trường tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới của Academic Ranking of World Universities -ARWU, Times Higher Education World University Rankings và QS World University Rankings công bố năm 2018, có 4 cơ sở đào tạo vô cùng rộng lớn và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của tất cả sinh viên. Các xếp hạng của Trường:

–  TOP 1% đại học hàng đầu thế giới;

– TOP 150 trường đại học trên thế giới về Côn nghệ  TT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Hóa, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật vật liệu;

– Đứng thứ 3 tại Úc về triển vọng nghề nghiệp của sinh viên; 8 năm liền dẫn đầu về mức độ hài lòng của sinh viên tại Victoria.

Bình luận