Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục & Đào tạo TP Cần Thơ

Trong buổi sáng mùng 02/3/2011, Sở GD&DT của TP Cần Thơ đã tổ chức hội thảo và triển lãm ứng dụng trong GD&DT, với sự tham gia của các đơn vị GD trong toàn TP và các nhà cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Ứng dụng công nghệ thông tin Cần Thơ

Hội thảo lần này chính là sự khẳng định việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục, vừa là một nhu cầu vừa là một xu thế không thể đảo ngược được, bởi lẽ chính những thành tựu CNTT đã giúp chúng ta đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, học tập, đem lại hiệu quả và chất lượng ngày càng cao.

Suốt 20 năm qua, ngành GD&DT tại TP Cần Thơ đã không ngừng tăng cường đầu tư, đào tạo và ứng dụng CNTT rộng rãi dối với các lĩnh vực của ngành. Tới giờ, 100% cơ sở GD được chuẩn bị các cơ sở vật chất về CNTT và nối mạng Internet, nhiều đơn vị xây dựng và sử dụng trang web, hầu hết đội ngũ GV, cán bộ, công nhân viên  ĐT cơ bản về CNTT.


Anh Lê Hoàng Thảo – PGĐ CUSC (giữa) giới thiệu các giải pháp của CUSC

Tham dự hội thảo này, Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) – với 10 năm kinh nghiệm xây dựng phần mềm và chuyển giao các giải pháp CNTT, mong muốn chia sẻ và cung cấp các giải pháp hỗ trợ công tác quản lý trong ngành giáo dục Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung như: Giải pháp Cổng thông tin điện tử (CUSC-Portal), Trường học điện tử (CUSC-LRMS) hay Giải pháp tích hợp quản lý đào tạo (CUSC-UIIS).

Bình luận