Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

******

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI

Điều kiện tuyển sinh bậc cao đẳng

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ

Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu 1.610 cho các ngành học sau

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI năm 2020 như sau:

 

 

 

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI năm 2020. Các bạn cùng tham khảo thông tin các ngành nghề phù hợp nhé.

Bình luận