Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Mã trường: HHT

Địa chỉ các trụ sở:

+ Cơ sở Đại Nài: Số 447, đường 26/3, P.Đại Nài, Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Cơ sở Cẩm Vịnh: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Cơ sở Thạch Quý: Đường Nguyễn Công Trứ, P.Thạch Quý, Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Cơ sở Xuân An: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0393 565 565; 0941 332 333; 0963 300 555

Website: http://htu.edu.vn

I. HỆ CHÍNH QUY

1. Vùng tuyển:Tuyển sinh trong cả nước (thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh học các ngành sư phạm được miễn học phí);

2. Phương thức xét tuyển

– Phương thức 1: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

– Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (xét học bạ THPT).

Đối với ngành Giáo dục mầm non, Trường tổ chức thi môn Năng khiếu (đọc diễn cảm – hát).

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

3.1. Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:

– Phương thức 1: xét tuyển từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức 2:

+ Đại học: xét tuyển học bạ học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

+ Cao đẳng: xét tuyển học bạ học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá.

3.2. Các ngành khác

– Phương thức 1: xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT.

– Phương thức 2: xét tuyển học bạ lớp 12 THPT, điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 5.0

4. Hồ sơ xét tuyển gồm

– Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

– Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2019); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

5.1. Đợt 1

+ Nhận hồ sơ từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/7/2019;

(Đối với học sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có thể nộp hồ sơ trước và bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT)

+ Xét tuyển và công bố kết quả: 6/8/2019

5.2. Đợt bổ sung

+ Bổ sung đợt 1: 12/8/2019 – 30/8/2019

+ Bổ sung đợt 2: 01/9/2019 – 30/9/2019

+ Bổ sung đợt 3: 01/10/2019 – 30/10/2019

+ Bổ sung đợt 4: 01/11/2019 – 30/11/2019

+ Bổ sung đợt 5: 01/12/2019 – 31/12/2019

6. Lệ phí xét tuyển:30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

7. Tổ chức thi môn Năng khiếu(Đọc diễn cảm – Hát) ngành Giáo dục mầm non:

+ Hồ sơ: Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu

+ Thời gian ĐKDT: Trước ngày 20/6/2019.

+ Thời gian tổ chức thi:

Đợt 1: từ 28/6 đến 30/6/2019.

Đợt 2: từ 25/8 đến 30/8/2019.

Đợt 3: từ 01/9 đến 31/12/2019.

8. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

– Đại học

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp Chỉ tiêu
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00: Toán, Lý, Hóa; C01: Toán, Văn, Lý;

C02: Toán, Văn, Hóa; D01: Toán, Văn, Anh

235
2 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D66: Văn, GDCD, Anh; D84: Toán, GDCD, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

3 Giáo dục Mầm non 7140201 M00: Văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát.
4 Giáo dục Tiểu học 7140202 C20: Văn, Địa, GDCD; C01: Toán, Văn, Lý; C03: Toán, Văn, Sử; D01: Toán, Văn, Anh.
5 Giáo dục Chính trị 7140205 C00: Văn, Sử, Địa; A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Toán,Văn,GDCD; D01: Toán,Văn, Anh.

6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD. 450
7 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD.
8 Kế toán 7340301 A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD.
9 Luật 7380101 A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn,GDCD

10 Khoa học môi trường 7440301 A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; D07: Toán, Hóa, Anh; B03: Toán, Sinh, Văn. 100
11 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A04: Toán, Lý, Địa; C01: Toán, Lý; Văn. 150
12 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A04: Toán, Lý, Địa; A02: Toán, Lý; Sinh
13 Khoa học cây trồng 7620110 A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; D07: Toán, Hóa, Anh; B03: Toán, Sinh, Văn.
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 D66: Văn, GDCD, Anh; D84: Toán, GDCD, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

300
15 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00: Văn, Sử, Địa; A01: Toán, Lý, Anh;

C19: Văn, Sử, GDCD; C20: Văn, Địa, GDCD

16 Chính trị học 7310201 C00: Văn, Sử, Địa; A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Toán,Văn,GDCD; D01: Toán, Văn, Anh.

17 QTDV Du lịch và Lữ hành 7810103 A00: Toán, Lý, Hóa; C20: Văn, Địa; GDCD

D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn, GDCD

– Cao đẳng

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp Chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non 51140201 M00: Văn, Toán, Năng khiếu (hát – đọc diễn cảm). 30
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 C20: Văn, Địa, GDCD; C01: Toán, Văn, Lý; C03: Toán, Văn, Sử; D01: Toán, Văn, Anh. 20

II. HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

1. Phương thức xét tuyển:

– Phương thức 1: Trường tổ chức thi

– Phương thức 2: Xét học bạ lớp 12 THPT.

2. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:Từ 01/4/2019 đến 31/12/2019

3. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp Chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non 7140201 Phương thức 1: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành

Phương thức 2: M00: Toán, Văn, Năng khiếu.

60
2 Kế toán 7340301 A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD. 150
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD.
4 Luật 7380101 A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn,GDCD

5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D66: Văn, GDCD, Anh; D84: Toán, GDCD, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

60
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00: Văn, Sử, Địa; A01: Toán, Lý, Anh;

C19: Văn, Sử, GDCD; C20: Văn, Địa, GDCD

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26-3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

– Điện thoại: 0393 565 565; 0941 332 333; 0963 300 555

– Website: http://www.htu.edu.vn

Bình luận