Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Mã trường: DKY

Trụ sở: Số 01 Vũ Hựu – Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220-3891799

Website: http://www.hmtu.edu.vn

(Trích từ đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương):

Bình luận