Trường Đại học Lao động Xã hội tuyển sinh 2017

Trường Đại học Lao động Xã hội

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

TRỤ SỞ CHÍNH

– Ký hiệu trường: DLX

– Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng – Trung Hoà, Cầu Giấy.

– Điện thoại: 04. 35566.175 – 04.35568.795.

CƠ SỞ SƠN TÂY

– Ký hiệu trường: DLT

– Địa chỉ: Đường Hữu Nghị – P. Xuân Khanh – TX. Sơn Tây, Hà Nội.

– Điện thoại: 04.33838.443

CƠ SỞ TP.HCM

– Ký hiệu trường: DLS

– Địa chỉ: Số 1018 – Đường Tô Ký, Q.12, TP.HCM.

– Điện thoại: 08.38837.814 – 08.38837.801

Ngành đào tạo Mã ngành Môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
  TRỤ SỞ CHÍNH – Ký hiệu trường: DLX  2.800
 

Quản trị nhân lực

 

52340404

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

750

 

Kế toán

 

52340301

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

750

 

Bảo hiểm

 

52340202

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

320

 

Quản trị kinh doanh

 

52340101

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

480

 

Công tác xã hội

 

52760101

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

– Văn, Sử, Địa (VSĐ)

 

500

  CƠ SỞ SƠN TÂY – Ký hiệu trường: DLT  300
 

Quản trị nhân lực

 

52340404

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

80

 

Kế toán

 

52340301

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

80

 

Bảo hiểm

 

52340202

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

40

 

Quản trị kinh doanh

 

52340101

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

50

 

Công tác xã hội

 

52760101

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

– Văn, Sử, Địa (VSĐ)

 

50

  CƠ SỞ TP.HCM – Ký hiệu trường: DLS  1.100
 

Quản trị nhân lực

 

52340404

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

300

 

Kế toán

 

52340301

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

200

 

Bảo hiểm

 

52340202

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

100

 

Quản trị kinh doanh

 

52340101

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

 

200

 

Công tác xã hội

 

52760101

  – Toán, Lý, Hoá (TLH)

– Toán Lý, Anh (TLA)

– Toán, Văn, Anh (TVA)

– Văn, Sử, Địa (VSĐ)

 

300

– Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia 2017

– Điểm xét tuyển: Theo từng ngành, từng tổ hợp môn xét tuyển.

– Các thông tin khác:

+Thí sinh đăng kí xét tuyển tại Cơ sở chính Hà Nội và Sơn Tây gửi hồ sơ về Phòng Đào tạo – Trường Đại học Lao động – Xã hội (Tầng 2, nhà G, số 43 – Trần Duy Hưng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội). ĐT: 04.35566175

+Thí sinh đăng kí xét tuyển tại Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh gửi hồ sơ về gửi về Phòng Đào tạo Trường Đại học Lao động – Xã hội -Cơ sở II (1018 – Đường Tô Ký, quận 12, TP. Hồ Chí Minh). ĐT: 08.38837.814 – 08.38837.801.

– Số chỗ trong KTX: Tại Hà Nội: 800, tại Sơn Tây: 500, tại Tp.HCM: 500

Bình luận