Trường Đại học Tân Trào tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Mã trường: TQU
Địa chỉ: Km6 – xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: (0207)3892.012.

Website: www.daihoctantrao.edu.vn

1) Đối tượng tuyểnsinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2) Phạm vi tuyểnsinh: Trong cả nước.

3) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải nhất, nhì ba trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt giải nhất, nhì ba trong Hội thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, HS trường chuyên có học lực giỏi 3 năm, HS đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT.

Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

– Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4) Tên ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển

STT                          Ngành học Mã ngành               Môn xét tuyển
I.  Các ngành đào tạo đại học:    
1  Giáo dục Mầm non 7140201  1. Toán, Văn, Năng khiếu.
2  Giáo dục Tiểu học 7140202  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

3  Sư phạm Toán học 7140209  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

4  Sư phạm Sinh học 7140213  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

5  Kế toán 7340301  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

6  Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

7  Vật lý học (chuyên ngành Vật lý môi trường) 7440102  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Lý, GDCD;

8  Khoa học môi trường 7440301  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

9  Khoa học cây trồng 7620110  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

10  Chăn nuôi 7620105  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

11  Kinh tế Nông nghiệp 7620115  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý,  Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

12  Văn học (chuyên ngành Văn truyền thông) 7229030  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

13  Quản lý đất đai 7850103  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

14  Quản lý văn hóa 7229042  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

15  Công tác xã hội 7760101  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

II.  Các ngành đào tạo cao đẳng:    
1  Kế toán 6340301  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2  Quản lý đất đai 6850102  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

3  Tiếng Anh 6220206  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Tiếng Anh;

4. Văn, Địa, Tiếng Anh.

4  Quản lý Văn hóa 6340436  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

5  Quản trị văn phòng 6340403  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

6  Khoa học cây trồng 6620109  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

7  Khoa học thư viện 6320206  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

8  Giáo dục Tiểu học 51140202  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

9  Giáo dục Mầm non 51140201  1. Toán, Văn, Năng khiếu.
10  Giáo dục Công dân 51140204  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Sử;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

4. Văn, Sử, GDCD.

11  Sư phạm Toán học 51140209  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

12  Sư phạm Tin học 51140210  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

13  Sư phạm Hóa học 51140212  1. Toán, Hóa, Sinh;

2. Toán, Lý, Hóa;

14  Sư phạm Sinh học 51140213  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

15  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 51140215  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

16  Sư phạm Ngữ văn 51140217  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

17  Sư phạm Lịch sử 51140218  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Toán, Sử, GDCD.

18  Sư phạm Địa lý 51140219  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

4. Văn, Địa, GDCD.

19  Sư phạm vật lý 51140211  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Lý, GDCD;

5) Tổ chức tuyển sinh:

– Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019.

– Nhà trường nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển theo 3 hình thức:

+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến.

+ Nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp và gửi qua bưu điện: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

6) Lệ phí xét tuyển/thituyển:

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành GD Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.

7) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu);

– Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (nếu xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia);

– Bản sao học bạ THPT (nếu xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12);

– Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

– Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Một phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

8) Chính sách ưu tiên

a) Sinh viên đại học được miễn 100% học phí năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên đối với:

– Học sinh đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn học sinh Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực;

– Học sinh đạt giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh;

– 10 học sinh/01 ngành học có điểm trúng tuyển cao nhất.

b) Sinh viên đại học chính quy được ở miễn phí tại ký túc xá hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.

c) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ngoài học bổng khuyến khích còn được hỗ trợ thêm 100% – 150% mức học bổng theo quy định.

d) Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học tập ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.

e) Sinh viên có nguyện vọng được quan tâm đào tạo về ngoại ngữ và được nhà trường hỗ trợ đi thực tập, đào tạo tại nước ngoài.

Mọi chi tiết liên hệ: Tổ tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0207 3892012. Hotline: 0326 626 888

Bình luận