Tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Phân hiệu Đà Nẵng năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
*********

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI TP. ĐÀ NẴNG

– Mã trường: XDN

– Địa chỉ: số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

– Website: http://www.mucedanang.edu.vn;

– Website tuyển sinh: http://mucedanang.edu.vn/app/tuyensinh;

– Email: tuyensinhdanang@muce.edu.vn;

– Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang;

– Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo:    (0236) 3845102;

– Hotline: 0935.081.799 và 0966.456.890

Tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Phân hiệu Đà Nẵng năm 2020 như sau:

 1. Ngành nghề tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo:

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 2020
I   Thạc sĩ 25
1 8580201XDT Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp). 25
II   Đại học chính quy 405
1 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 100
– Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

  + Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư;

  + Hệ 3,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân.

7580201XDT – Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);

– Chuyên ngành Công nghệ thi công và an toàn lao động (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);

– Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).

2 7580101 Kiến trúc 50
– Chuyên ngành Kiến trúc Công trình (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư);
7580101XDT – Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
3 7580103XDT Kiến trúc Nội thất (Dự kiến, hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư). 25
4 7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 50
– Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
7580205XDT – Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
5 7580301XDT Kinh tế Xây dựng (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân). 25
6 7580302 Quản lý Xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án, hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân). 30
7 7520320XDT Kỹ thuật Môi trường

– Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);

– Chuyên ngành Hệ thống cơ điện môi trường xây dựng (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).

25
8 7580213XDT Kỹ thuật cấp thoát nước (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư). 25
9 7340301XDT Kế toán 50
– Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản; (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);

– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).

10 7480201XDT Công nghệ thông tin (Dự kiến, hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư). 25
III   Đại học liên thông chính quy 65
1 7580201 Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp). 25
2 7580205XDT Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường). 20
3 7340301XDT Kế toán 20
IV   Đại học vừa học vừa làm 80
1 7580201XDT Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp). 20
2 7580213XDT Kỹ thuật cấp thoát nước. 20
3 7580302XDT Quản lý Xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án). 20
4 7340301XDT Kế toán 20
V   Bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ 150
VI   Tổng chỉ tiêu 725


2. Tổ hợp xét tuyển Tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Phân hiệu Đà Nẵng năm 2020:

Tên tổ hợp Mã tổ hợp   Tên tổ hợp Mã tổ hợp
Khối ngành kỹ thuật,

kinh tế

  Ngành Kiến trúc,

Kiến trúc nội thất

Toán, Vật lý, Hóa học A00 Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật V00
Toán, Vật lý, Anh văn A01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật V01
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 Toán, Vật lý, Anh văn A01
Toán, Ngữ văn, Anh văn D01 Toán, Ngữ văn, Anh văn D01


3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển hệ đào tạo Thạc sĩ
(sẽ có thông báo riêng)

4. Phương thức tuyển sinh, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển hệ đào tạo Đại học chính quy

4.1. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPT QG);

– Xét tuyển từ Điểm xét Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT);

– Xét tuyển từ kết quả học tập THPT;

– Thi tuyển vẽ mỹ thuật kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất thuộc các tổ hợp V00, V01);

– Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh có thể đồng thời đăng ký xét tuyển nhiều phương thức trên đây.

4.2. Điều kiện xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

4.2.1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT QG

Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên  (Điểm XT)  phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định (Điểm sàn) và công bố sau khi có kết quả thi THPT QG năm 2020;

– Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm XT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ƯT;

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.2. Xét tuyển từ Điểm xét Tốt nghiệp THPT

Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Có Điểm xét Tốt nghiệp THPT lớn hơn hoặc bằng 5,5 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển

– Xét tuyển từ thí sinh có Điểm xét Tốt nghiệp THPT cao nhất xuống các thí sinh có Điểm xét Tốt nghiệp THPT thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.3. Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT)

Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

– Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (Điểm XT) phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm XT = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm ƯT;

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.4. Thi tuyển vẽ mỹ thuật kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất thuộc các tổ hợp V00, V01)

4.2.4.1. Thi tuyển Vẽ Mỹ thuật:

Thi tuyển tại Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng:

– Đợt 1, đã tổ chức thi tuyển ngày 05/01/2020;

– Đợt 2, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/7/2020, thi tuyển ngày 14, 15/8/2020;

– Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 14, 15 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Môn Vẽ Mỹ thuật: Vẽ tĩnh vật hoặc vẽ đầu tượng.

Thi tuyển tại các trung tâm luyện vẽ:

– Môn Vẽ Mỹ thuật: Vẽ tĩnh vật hoặc vẽ đầu tượng.

Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển khi có thí sinh đăng ký tại các trung tâm luyện vẽ.

4.2.4.2. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT QG:

Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên  (Điểm XT)  phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định (Điểm sàn) và công bố sau khi có kết quả thi THPT QG năm 2020;

– Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

Trong đó tổ hợp môn gồm 2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm XT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ƯT;

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.4.3. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT:

Điều kiện xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên;

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (Điểm XT) phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển gồm 2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật, điểm 2 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do Trường tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm XT = Điểm môn Vẽ mỹ thuật + TBC môn 1 + TBC môn 2 + Điểm ƯT;

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.5. Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh:

– Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020 (không sử dụng kết quả năm 2019);

– Điểm chuẩn kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 ≥ 600 điểm.

4.2.6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ có thông báo chi tiết riêng):

5. Phương thức tuyển sinh, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển đại học hệ liên thông chính quy(sẽ có thông báo riêng).

6. Phương thức tuyển sinh, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển đại học hệ vừa học vừa làm(sẽ có thông báo riêng).

7. Cách đăng ký xét tuyển:

– Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://mucedanang.edu.vn/app/dk_online, sau đó gửi hồ sơ về Phân hiệu;

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu;

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên, số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236 3845102.

8. Thời gian đăng ký xét tuyển:

– Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT): thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 bắt đầu từ ngày 15/04/2020;

– Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển từ Điểm xét Tốt nghiệp THPT: thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu khi có kết quả Điểm xét Tốt nghiệp THPT;

– Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh: thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu khi kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2020 được công bố.

9. Vùng tuyển sinh và chế độ ưu tiên:

9.1. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

9.2. Chế độ ưu tiên:

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Số chỗ ở nội trú trong ký túc xá dành cho sinh viên khóa 2020: 300 chỗ.

11. Liên kết đào tạo:

– Liên kết với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành: Điện Công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong CN; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh); Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Quản trị mạng Máy tính; Thiết kế đồ họa; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị DN vừa và nhỏ; Logistics; Quản trị nhà hàng; Chăm sóc sắc đẹp; Bảo hộ lao động.

12. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân ngắn hạn (sẽ có thông báo riêng)

III. THÔNG TIN HỌC PHÍ, CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG:

1. Học phí dự kiến năm 2020:

Học phí (dự kiến): 5.900.000 đồng/ 1 học kỳ.

(Bằng chữ: Năm triệu chín trăm ngàn đồng / học kỳ)

2. Chính sách học bổng: (Theo Quyết định số 202/QĐ-ĐHXDMT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Trung).

2.1. Học bổng khuyến khích học tập:

– Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và trong chỉ tiêu cấp học bổng;

– Học bổng sẽ được xét theo thứ tự từ trên xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định theo quỹ học bổng của Nhà trường.

– Các mức học bổng dự kiến:

+ Học bổng loại xuất sắc: 7.020.000 đồng /1 học kỳ;

+ Học bổng loại giỏi: 6.435.000 đồng /1 học kỳ;

+ Học bổng loại khá: 5.850.000 đồng /1 học kỳ.

2.2. Học bổng hỗ trợ học tập:

– Học bổng hỗ trợ học tập dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài đối tượng chính sách, có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và được sự đồng ý của Hiệu trưởng Nhà trường;

– Học bổng sẽ được xét theo thứ tự từ trên xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định theo quỹ học bổng của Nhà trường;

– Học bổng hỗ trợ học tập dự kiến: 3.510.000 đồng /1 học kỳ.

2.3. Học bổng tài trợ:

2.3.1. Điều kiện xét học bổng:

– Học bổng tài trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương) hoặc  sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên bị tàn tật (có giấy xác nhận của chính quyền địa phương), sinh viên có gia đình nằm trong vùng bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, có giấy xác nhận bị thiệt hại do chính quyền địa phương cấp: có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên, chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học.

– Sinh viên có kết quả học tập loại giỏi và rèn luyện đạt loại tốt trở lên, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên, công tác xã hội,…

– Theo đề nghị của đơn vị tài trợ.

2.3.2. Các mức học bổng tài trợ: Theo đề nghị của đơn vị tài trợ.

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Phân hiệu Đà Nẵng năm 2020, các bạn cùng tham khảo thông tin nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

 

Bình luận