Tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐH THÁI NGUYÊN

Mã trường: DTN

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02806.275 999;  Fax: 02802. 490 866

Website: www.tuaf.edu.vn; http://tnu.edu.vn/dhnl;

Email: phonghctc@tuaf.edu.vn

Tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

– Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh

Năm 2020, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

– Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 (50% chỉ tiêu).

– Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ TH phổ thông (50% chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

            – Tổng chỉ tiêu: 1.260

            – Chi tiết cho từng ngành và tổ hợp xét tuyển như sau:

TT Mã ngành Ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Văn phòng Chương trình tiên tiến

Trưởng VP: Ths. Lý Thị Thùy Dương. SĐT: 0962 233 901

1 7904492 Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01
4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh D10
2 7905419 Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Sinh học,  Tiếng Anh D08
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
3 7906425 Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Khoa Quản lý tài nguyên

Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Thanh Thủy. SĐT: 0915 590 066

4 7850103 Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính – môi trường) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 70
2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01
3. Toán, Địa Lý, Tiếng Anh D10
4. Toán, Hóa học, Sinh Học B00
5 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) 1. Văn, Lịch Sử, Địa Lý C00 80
2. Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Toán, Hóa học, Sinh Học B00
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
6 7340116 Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản) 1. Toán, Vật Lý,  Hóa học A00 50
2. Toán, Vật Lý, Sinh Học A02
3. Toán, Địa Lý, Lịch sử A07
4. Văn, Lịch Sử, Địa Lý C00
Khoa Lâm nghiệp

Trưởng khoa: TS. Dương Văn Thảo. SĐT: 0983 808 138

7 7620205 Lâm sinh: (chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
8 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh A01 50
2. Toán, KHTN, Địa Lý A14
3. Toán, Sinh học, Văn B03
4. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
9 7549001 Công nghệ chế biến gỗ 1. Toán, Địa Lý, GDCD A09 30
2. Toán, KHTN,  Địa Lý A14
3. Toán, Sinh học, Văn B03
4. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
Khoa Nông học

Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Viết Hưng. SĐT: 0912 386 574

10 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
11 7620110 Khoa học cây trồng 1. Toán,  Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán,  Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
12 7620112 Bảo vệ thực vật 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 30
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Sinh học, Địa Lý B02
Khoa Môi trường

Trưởng khoa: PGS.TS Đỗ Thị Lan. SĐT: 0983 640 105

13 7320205 Quản lý thông tin (chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin) 1. Văn, Toán, Tiếng Anh D01 50
2. Toán, GDCD, Tiếng Anh D84
3. Toán, Lịch sử, Địa Lý A07
4. Văn, Địa Lý, GDCD C20
14 7440301 Khoa học môi trường 1. Văn, Toán, Tiếng Anh D01 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Toán, Địa lý, GDCD A09
4. Toán, Lịch sử, Địa Lý A07
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Trưởng khoa: TS. Hà Quang Trung. SĐT: 0912 349 765

15 7620115 Kinh tế nông nghiệp 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 70
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3.Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Vật Lý, GDCD A10
16 7620114 Kinh doanh nông nghiệp (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 30
2. Toán, Hóa Học , Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Vật Lý, GDCD A10
17 7340120 Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản) 1. Toán,  Vật Lý,  Hóa học A00 30
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán,Vật Lý,Tiếng Anh A01
Khoa Công nghệ sinh học & CNTP

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Duy. SĐT: 0915 384 836

18 7420201 Công nghệ sinh học (CNSH Nông nghiệp, CNSH Thực phẩm, CNSH trong chăn nuôi, thú y) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 50
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Địa Lý C04
4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh D10
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 100
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 70
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
Khoa Chăn nuôi thú y

Trưởng khoa: TS. Phan Thị Hồng Phúc. SĐT: 0988 706 238

21 7640101 Thú y-Bác sĩ thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y) 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 120
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01
22 7620105 Chăn nuôi thú y 1. Toán, Vật Lý, Hóa học A00 80
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học B00
3. Văn, Toán, Hóa học C02
4. Văn, Toán, Tiếng Anh D01

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

– Đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Đại học Thái Nguyên và của Trường Đại học Nông lâm.

Những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn với kết quả thi (tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

– Đối với xét tuyển dựa vào điểm ghi trong học bạ THPT:  Điều kiện nhận hồ sơ:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tổng điểm TBC học tập lớp 12 hoặc lớp 11 từ 15 điểm trở lên (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 * 2).

+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh biên giới, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mức điểm thấp hơn 0,5 so với mức quy định. Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…

            Trường ĐH Nông lâm không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

* Thời gian tuyển sinh

            Từ 01/3/2020 đến tháng 12 năm 2020.

* Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Đối với xét tuyển theo điểm thi THPT: Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng tại các trường THPT hoặc các điểm thu nhận hồ sơ;

– Đối với xét tuyển theo học bạ THPT: Thí sinh có thể nộp 1 trong 3 hình thức sau đây:

            + Nộp hồ sơ online: Thí sinh truy cập địa chỉ website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm theo hướng dẫn.

            + Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh – Khu hành chính B, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02086559898 – Email: tuyensinh@tuaf.edu.vn

            + Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, (Văn phòng tuyển sinh khu hành chính B).

* Nguyên tắc xét tuyển

1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

– Điều kiện tham gia xét tuyển:

a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khoẻ và có điểm trúng tuyển theo quy định của Trường Đại học Nông lâm.

b) Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng vào các ngành của trường Đại học Nông lâm, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo tổng điểm 3 môn xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

c) Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh năm hiện hành.

– Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: tuyensinh.tuaf.edu.vn).

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận  kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

2) Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông

– Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT

  1. a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tổng điểm TBC học tập lớp 12 hoặc lớp 11 từ 15 điểm trở lên (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 * 2). Hạnh kiểm lớp 12 khá trở lên.
  2. b) Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng vào các ngành của trường Đại học Nông lâm, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả tổng điểm ghi trong học bạ, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
  3. c) Điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

– Hồ sơ xét tuyển theo học bạ

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại đây)

+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ Bản photo công chứng Học bạ THPT.

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

Chính sách ưu tiên

Các đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh theo qui định hiện hành của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.

1) Tuyển thẳng

Trường Đại học Nông lâm tổ chức tuyển thẳng cho tất cả các ngành đào tạo đối với các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

– Đối với thí sinh đoạt giải (nhất, nhì, ba) Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, gần đúng được quy định tại công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh của Trường sẽ xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

–  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:  Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo. Hoặc gửi về Trường Đại học Nông lâm. Hồ sơ tuyển thẳng gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển thẳng.

+ Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự  cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2) Xét tuyển thẳng

Trường Đại học Nông lâm tuyển thẳng thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh vào học đại học các ngành thuộc trường. Các thí sinh này sau khi trúng tuyển phải học dự bị một năm văn hóa trước khi vào học chính thức. Hồ sơ gửi về sở GDĐT trước ngày 20/5/2019. Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định của Quy chế tuyển sinh.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

– Lệ phí xét tuyển đối với diện xét tuyển theo điểm thi THPT: Theo quy định

– Không thu lệ phí đối với xét tuyển theo học bạ THPT

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

 Học phí hệ chính quy năm học 2019-2020 và 2020-2021

ĐVT: 1000 đ/ SV /năm học

STT Ngành, chuyên ngành Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

1 Chăn nuôi (Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y) 8.900.000 9.800.000
2 Nuôi trồng thủy sản 8.900.000 9.800.000
3 Phát triển nông thôn 8.900.000 9.800.000
4 Kinh tế nông nghiệp 8.900.000 9.800.000
5 Khuyến nông 8.900.000 9.800.000
6 Quản lý tài nguyên rừng (Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học) 8.900.000 9.800.000
7 Lâm nghiệp (Chuyên ngành Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp) 8.900.000 9.800.000
8 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệu) 8.900.000 9.800.000
9 Bảo vệ thực vật 8.900.000 9.800.000
10 Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan (Chuyên ngành Công nghệ sản xuất rau hoa quả) 8.900.000 9.800.000
11 Nông nghiệp công nghệ cao 8.900.000 9.800.000
12 Bất động sản (Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản) 8.900.000 9.800.000
13 Khoa học môi trường 10.600.000 11.700.000
14 Công nghệ kỹ thuật môi trường 10.600.000 11.700.000
15 Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý đất đai; Địa chính – Môi trường) 10.600.000 11.700.000
16 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 10.600.000 11.700.000
17 Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái) 10.600.000 11.700.000
18 Công nghệ sinh học 10.600.000 11.700.000
19 Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng 10.600.000 11.700.000
20 Công nghệ sau thu hoạch 10.600.000 11.700.000
21 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 10.600.000 11.700.000
22 Thú y: Thú y; Dược – Thú y 10.600.000 11.700.000
23 Chương trình tiên tiến: Khoa học và quản lý môi trường; Công nghệ thực phẩm ; Kinh tế nông nghiệp. 28.900.000 28.900.000

Học bổng khuyến khích, ưu đãi dành cho sinh viên

Nhà trường dành nhiều xuất học bổng cho sinh viên trong suốt thời gian đào tạo tại trường, gồm:

– Học bổng khuyến khích học tập: Theo quy định với tổng số khoảng 200 suất/năm.

– Học bổng của các tổ chức nước ngoài dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập; sinh viên vùng cao, vùng sâu vùng đặc biệt khó khăn; sinh viên nữ; sinh viên người dân tộc thiểu số…

– Học bổng doanh nghiệp: từ 10.000.000 đồng – 30.000.000 đồng/sinh viên/năm

– Học bổng từ các nguồn khác: từ 2.000.000 đòng trở lên.

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

– Hồ sơ xét tuyển theo điểm thi THPT: nộp theo hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hồ sơ xét theo học bạ nhận từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

– Thời gian xét tuyển: 03 đợt

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2020 đến 15/8/2020;

+ Đợt 2: Từ ngày 16/8/2020 đến 15/10/2020;

+ Đợt 3: Từ ngày 16/10/2020 đến 15/12/2020;

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết thông tin các ngành nhé. 

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận