Tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2020

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy năm 2020

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2020 như sau: 

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

– Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy trên phạm vi cả nước và nước ngoài.

– Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam thỏa điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

2.1 Ngành tuyển sinh 

dh-vo-truong-toan

(*) Một năm học, Trường Đại học Võ Trường Toản thu học phí 2 (hai) học kỳ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

2.2 Chính sách ưu tiên 

Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT. 

III. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển các ngành tại Trường Đại học Võ Trường Toản có thể xét tuyển theo 1 trong 5 phương thức hoặc có thể đăng ký xét tuyển đồng thời cùng lúc nhiều phương thức ở cùng 1 ngành nhằm tăng cơ hội trúng tuyển. Cụ thể: 

3.1. Phương thức 1 (xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia)

Áp dụng phương thức 1 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Kế toán (cử nhân), Quản trị kinh doanh (cử nhân) và Tài chính – Ngân hàng (cử nhân) đối với các thí sinh có đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Võ Trường Toản và có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Ghi chú: điểm xét tuyển là tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng).

3.2. Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên điểm học bạ ở cấp THPT hoặc xếp loại học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT)

– Áp dụng phương thức 2 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Kế toán (cử nhân), Quản trị kinh doanh (cử nhân) và Tài chính – Ngân hàng (cử nhân).

– Đối với ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và ngành Dược học (dược sĩ), điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào khi các thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

+ Hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

– Đối với ngành Kế toán (cử nhân), Quản trị kinh doanh (cử nhân) và Tài chính – Ngân hàng (cử nhân), điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào khi các thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên. Theo đó, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) và được làm tròn đến một chữ số thập phân (điểm môn học sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc trung bình 2 học kỳ hoặc trung bình 5 học kỳ).

3.3. Phương thức 3 (xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia với điểm học bạ THPT)

– Áp dụng phương thức 3 xét tuyển cho ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và Dược học (dược sĩ). Theo đó, trong 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) kết hợp với hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển.

– Điều kiện xét trúng tuyển đầu vào khi thí sinh thỏa cả 2 tiêu chí sau:

Tiêu chí 1 (đối với môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia): điểm một môn thi (hoặc điểm trung bình cộng hai môn thi) sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) để xét tuyển của thí sinh tối thiểu bằng với điểm trung bình cộng tổ hợp các bài thi/môn thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tiêu chí 2 (đối với môn sử dụng điểm học bạ THPT): điểm trung bình cộng hai môn (hoặc điểm một môn) sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển của thí sinh tối thiểu cần đạt từ 8,0 trở lên.

Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia): thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2020 hoặc các năm trước để xét tuyển; điểm học bạ THPT của môn học (môn xét tuyển) sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

3.4. Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

– Áp dụng phương thức 4 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và Dược học (dược sĩ). Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quy định mức điểm xét trúng tuyển đầu vào.

– Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

+ Hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

3.5. Phương thức 5 (xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

– Áp dụng phương thức 5 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Kế toán (cử nhân), Quản trị kinh doanh (cử nhân) và Tài chính – Ngân hàng (cử nhân). Tùy thuộc vào điều kiện thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển để Hội đồng tuyển sinh xem xét xếp ngành học theo hướng dẫn và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điều kiện nhận hồ sơ và xét tuyển thẳng: khi thí sinh thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

– Điều kiện nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển: khi thí sinh thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT. 

IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

4.1. Phương thức 1

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: nộp trực tiếp tại các địa điểm nộp hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo mỗi tỉnh/thành quy định.

– Lưu ý đối với thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển (đợt 1):

Trường hợp thí sinh có sử dụng ít nhất 1 môn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển (các môn còn lại thuộc cùng 1 tổ hợp sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước): cần hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa điểm nộp hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định), đồng thời nộp hồ sơ xét tuyển theo “mục 4.2” về Trường Đại học Võ Trường Toản trước 17h00 ngày 30/06/2020. 

Trường hợp thí sinh sử dụng cả 3 môn (thuộc cùng 1 tổ hợp) của điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển: nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo “mục 4.2” trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản trước 17h00 ngày 18/09/2020.

4.2. Phương thức 2 hoặc phương thức 3 hoặc phương thức 4 

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Phương thức 2 và phương thức 3: trước 16h00 ngày 25/07/2020.

Phương thức 4: trước 16h00 ngày 31/08/2020.

Ghi chú: đối với thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển phương thức 3 thí sinh cần hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa điểm nộp hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định); hoặc thí sinh xét tuyển phương thức 4 cần đăng ký thi đánh giá năng lực theo thời gian quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Đồng thời, thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển về Trường Đại học Võ Trường Toản theo thời gian quy định nêu trên.

– Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn.

+ Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản.

+ Gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (thí sinh gửi đến Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên-Trường Đại học Võ Trường Toản. Địa chỉ: quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636).

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

(1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

(2) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (bản sao có chứng thực);

(3) Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);

(4) Học bạ cấp THPT (bản sao có chứng thực);

(5) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực). Riêng thí sinh hiện đang học lớp 12 được nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THPT sau theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh;

(6) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

(7) Phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đối với thí sinh xét tuyển phương thức 4 (bản sao có chứng thực);

(8) Hai phong bì đã ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của thí sinh;

(9) Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. Thí sinh có thể nộp lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua tên tài khoản là TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN (ghi chính xác tên chủ tài khoản), số tài khoản 0111.000.303.273 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Cần Thơ (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Cần Thơ). Thí sinh cần ghi đầy đủ nội dung khi chuyển khoản gồm: Họ tên thí sinh, số chứng minh dân nhân hoặc thẻ căn cước, ngành xét tuyển, số điện thoại liên hệ.

4.3. Phương thức 5

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: trước ngày 20/07/2020.

– Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại các Sở Giáo dục và Đào tạo. Trừ trường hợp đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT thì nộp hồ sơ trực tiếp về Trường Đại học Võ Trường Toản (thí sinh liên hệ Bộ phận Tuyển sinh số điện thoại 08.1875.3636 để được tư vấn và hướng dẫn hồ sơ đăng ký xét tuyển).

Lưu ý: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau và không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh Trường có thể điều chỉnh: chỉ tiêu xét tuyển trong cùng khối ngành hoặc giữa các phương thức trong cùng một ngành và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng tuyển sinh Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của trường (www.vttu.edu.vn).

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Website: www.vttu.edu.vn                                   Email: tuyensinh@vttu.edu.vn

Facebook:www.facebook.com/vttu.edu.vn        Hotline: 08.1875.3636

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận