Vì sao nên học liên thông Đại học ngành Điều Dưỡng?

Điều dưỡng là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống của một bệnh viện, trung tâm y tế. Tại các nước phát triển và đang phát triển, vai trò của điều dưỡng đã được nâng cao trong việc quản lý các cơ sở chăm sóc ban đầu, bệnh viện, tham gia khám và điều trị, chăm sóc người bệnh theo các bệnh lý theo chuyên ngành của điều dưỡng.

1. Vì sao nên học liên thông Đại học ngành Điều Dưỡng?

Điều dưỡng là một trong những ngành giữ vai trò nòng cốt của hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Làm việc trong ngành nào cũng cần phải giỏi nghiệp vụ, chuyên môn và những kỹ năng cần thiết, đặc biệt với nghề điều dưỡng thì tố chất cẩn thận, chu đáo là quan trọng nhất, vì công việc này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tính mạng con người.

Thi liên thông Đại học ngành Điều dưỡng gồm những môn nào?

Giờ thực hành của sinh viên Khoa Điều dưỡng 

Đồng thời các trường phối hợp với bệnh viện để xây dựng chuẩn đầu ra các ngành, kết hợp bệnh viện – cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo và thực hành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Y của thành phố..

Theo đánh giá của Bộ Y tế, số điều dưỡng bậc đại học ra trường hàng năm, cho đến thời điểm 2017 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của các cơ sở y tế công lập và tư nhân; kể cả trong điều kiện tốt nhất là tất cả học viên ra trường đều được tuyển dụng.

Như vậy, khả năng đáp ứng đủ nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo điều dưỡng đại học hiện nay còn lâu mới đạt được nhu cầu phát triển xã hội.

2. Thi liên thông Đại học ngành Điều dưỡng gồm những môn nào?

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Thí sinh phải dự thi 2 môn:

  • Môn y học cơ sở;
  • Môn chuyên môn.

Thi liên thông Đại học ngành Điều dưỡng gồm những môn nào?

Thi liên thông Đại học ngành Điều dưỡng gồm những môn nào?

Đề thi môn y học cơ sở được xây dựng từ nội dung các môn cơ sở thuộc phần giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hiện hành của Bộ Y tế, phù hợp với ngành dự thi.

Đề thi môn chuyên môn được xây dựng từ nội dung các môn chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng), trung cấp (đối với đào tạo liên thông từ trung cấp) hiện hành của Bộ Y tế, phù hợp với ngành dự thi.

Bình luận