Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Mã trường: DDM

Địa chỉ trụ sở

+ Cơ sở 1:  Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

+ Cơ sở 2:  Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3871292  0203.3871292

Địa chỉ trang web: www.qui.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển
Nhà trường xét tuyển theo hai Phương thức:
– PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia 2019;
– PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa trên  kết quả học tập ở bậc THPT (Xét  học bạ).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trình độ Đại học

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
Xét KQ thi THPT QG Xét học bạ THPT
1 7340301 Kế toán 80 120 – A00: Toán, Lý, Hóa;
– A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
– D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
– D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
2 7340101 Quản trị kinh doanh 20 30
3 7340201 Tài chính ngân hàng 20 30
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 100 150
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 220 330
6 7520601 Kỹ thuật mỏ 40 60
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 28 42
8 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 32 48
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60 90
10 7480201 Công nghệ thông tin 40 60
11 7520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 20 30
12 7520501 Kỹ thuật địa chất 20 30

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2019

– Thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.
– Nhà trường sẽ công bố trên trang điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐTvề điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển sẽ có thông báo sau.
PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc năm học lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0 điểm.
– Cách tính điểm xét tuyển:
+  Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12
Điểm xét tuyển (ĐXT)= Môn 1 + Môn 2+Môn 3
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp:
ĐXT= Môn1 (ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12) /2) + Môn 2 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2) + Môn 3 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2)
+ Đối với thí sinh xét tuyển năm học lớp 12
Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2+ Môn 3
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
+ Mã trường: DDM;
+ Mã số ngành: xem mục 4;
+ Tổ hợp xét tuyển:
A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC;
A01: TOÁN, VẬT LÝ, TIẾNG ANH;
D01: TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
D07: TOÁN, HÓA HỌC, TIẾNG ANH.
+ Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng như nhau.
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
– Với các thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia bằng điểm nhau ở cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: thí sinh có nguyện vọng cao hơn, rồi đến điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
– Với các thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT bằng điểm nhau nằm cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.

7. Tổ chức tuyển sinh:
7.1. Phương thức 1:Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2019
a) Điều kiện để được xét tuyển:
– Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT ;

– Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển Đại học.
– Thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
– Xét điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
– Điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có);
– Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Thời gian xét tuyển:
– Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ Giáo dục và đào tạo
– Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
– Cách 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký cùng với hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Sở Sở Giáo dục Đào tạo và Bộ Giáo dục Đào tạo.
– Cách 2: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
– Cách 3: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện  hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ:
Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

7.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT
a) Điều kiện xét tuyển:
– Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc năm học lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0 điểm.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
+  Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12
Điểm xét tuyển (ĐXT)= Môn 1 + Môn 2 + Môn 3
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp:
ĐXT= Môn1(ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12) /2) + Môn 2 ((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2) +
Môn 3((ĐTBcn lớp 11 + ĐTB học kỳ I lớp 12)/2)
+ Đối với thí sinh xét tuyển năm học lớp 12
Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2+ Môn 3
Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3 tổng điểm các môn trong tổ hợp
– Căn cứ vào tổng điểm từ cao xuống thấp và chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ không vượt quá 25% tổng chỉ tiêu của Trường.
Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm trung bình chung học tập ba năm lớp 10, 11, 12 của 02 điểm môn Toán, môn Tiếng Anh đạt loại khá trở lên.
c) Hồ sơ xét tuyển:
– Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
– Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường; Tải tại đây
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (của thí sinh hoặc người thân), số điện thoại liên hệ vào mục người nhận
d) Cách đăng ký xét tuyển:
– Cách 1: Trực tiếp  tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)
– Cách 2: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
– Cách 3: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3871620 hoặc 0982293646, 0966613495
Email: tuyensinh@qui.edu.vn        Website: http://www.qui.edu.vn

7.3. Thời gian xét tuyển
Nhà trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
– Đợt 1: Từ 01/03 – 31/05/2019
– Đợt 2: Từ 01/06 – 31/07/2019
– Đợt 3: Từ 01/08 – 31/10/2019

8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT.

9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên

Năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021
960.000 1.060.000 1.170.000

11. Các nội dung khác:

– Nhà trường có hỗ trợ chỗ ở KTX cho sinh viên có nhu cầu đăng ký ở KTX tại trường và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: thí sinh thuộc diện chính sách, thí sinh người dân tộc ít người, thí sinh có điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp.
– Nhà trường có nhiều học bổng/du học/đào tạo trong nước và quốc tế đa dạng, phong phú cho tân sinh viên khóa 12 (nhập học năm học 2019) với tổng trị giá 5 tỉ đồng, cụ thể:
– Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh, sinh sinh viên đạt học lực khá giỏi: 2 tỉ đồng/ năm.
– Nhà trường tặng 5 xuất học bổng trị giá 40.000.000 triệu/đồng/suất cho thí sinh tham gia cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019” tại Quảng Ninh đạt giải từ khuyến khích trở lên học tập tại trường.
– 5 xuất học bổng trị giá 40.000.000 triệu/đồng/suất cho thí sinh tham gia cuộc thi “Olympic Tin học không chuyên khối THPT năm 2019 tại Quảng Ninh” học tập tại trường.
– Học bổng tài trợ hàng năm của các hiệp hội, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với nhà trường: Học bổng Toyota, học bổng hội Tuyển khoáng, Học bổng tài năng trẻ của Đoàn TNSCHCM than Quảng Ninh dành cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện và nhiều hình thức học bổng khác.
– Nhà trường xin cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.

Bình luận