[Góc tham khảo] Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh vào 10 Lạng Sơn

Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Lạng Sơn. Theo nhận định của giáo viên, đề thi năm nay của Lạng Sơn vẫn có cấu trúc tương đối quen thuộc.

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh vào 10 Lạng Sơn

Theo nhận định của giáo viên, đề thi năm nay của Lạng Sơn vẫn có cấu trúc tương đối quen thuộc. Nội dung thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 ở Lạng Sơn

Gợi ý đáp án môn Toán

Theo Lao động

Bình luận