Mức học phí cho từng ngành của trường Đại học Việt Đức 2019-2020

Thông tin tuyển sinh xin giới thiệu tới bạn đọc Học phí Đại học Việt Đức 2019 – 2020. Tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Mức học phí cho từng ngành của trường Đại học Việt Đức 2019-2020

1. Học phí Đại học Việt Đức 2019 – 2020

Chương trình Bậc Đại học

Học phí/Học kì (VND)

Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin (EEIT)

35,500,000

Khoa học máy tính (CS)

35,500,000

Kỹ thuật xây dựng (CE)

35,500,000

Kiến trúc (Arch)

35,500,000

Kỹ thuật cơ khí (ME)

37,000,000

Tài chính và Kế toán (FA)

39,400,000

Quản trị kinh doanh (BA)

39,400,000

Chương trình Thạc sĩ

Học phí/Học kì (VND)

Tính toán kỹ thuật và Mô phòng trên máy tính (CompEng)

28,600,000

Cơ điện tử và Công nghệ cảm biến (MSST)

28,600,000

Phát triển Đô thị Bền vững (SUD)

28,600,000

Kỹ thuật và Quản lý Sản xuất Toàn cầu (GPEM)

30,100,000

Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp (BIS)

37,500,000

Quản trị kinh doanh (MBA)

52,500,000

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LSCM)

30,100,000

Công nghệ Nước (WT)

28,600,000

2. Học phí Đại học Việt Đức 2016 – 2017

– Ngành Kỹ thuật Điện: 64.500.000 đồng/năm học.

– Cử nhân Khoa học Tài chính Kế toán: 71.500.000 đồng/năm học.

– Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin: 64. 500.000 đồng/năm học.

– Cử nhân Kỹ thuật, Kỹ thuật Cơ khí: 64.500.000 đồng/năm học.

– Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh: 71.500.000 đồng/năm học.

Bình luận