Kết quả thi liên thông cao đẳng điều dưỡng năm 2011-2012

 Kết quả kỳ thi xét tuyển ngành cao đẳng điều dưỡng đa khoa năm 2011 
                                    Đối tượng
Khu vực
HSPT
ƯT2
ƯT1
CỘNG
KV3
Điểm trúng tuyển
17.0
16.0
15.0
Số người đạt ĐTT
44
7
0
51
KV2
Điểm trúng tuyển
16.5
15.5
14.5
Số người đạt ĐTT
91
27
3
121
KV2-NT
Điểm trúng tuyển
16.0
15.0
14.0
Số người đạt ĐTT
95
5
1
101
KV1
Điểm trúng tuyển
15.5
14.5
13.5
Số người đạt ĐTT
08
3
1
12
238
42
5
285

 

Bình luận