Chất lượng đào tạo của ngành kinh tế đối ngoại

Chất lượng của chương trình đào tạo kinh tế đối ngoại:

Chất lượng đào tạo của ngành kinh tế đối ngoại

*Mục tiêu:

– Đào tạo những sinh viên giỏi về ngành Kinh tế

– Nhờ vào:

 • Chất lượng giảng dạy thực tế của mình
 • Đội ngũ chuyên môn giỏi
 • Biết áp dụng các phương pháp dạy học cho sinh viên
 • Đào tạo cho sinh viên kiến thức hiện đại hóa mình có được

=> Để đạt chuẩn chất lượng kiến thức kinh tế đối ngoại trong toàn khu vực

* Về kiến thức:

– Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản

 • Hệ thống kinh tế học
 • Kinh tế học quốc tế

– Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành theo hướng chuyên sâu, tiếp cận với nền tri thức hiện đại của mình và thế giới

– Đảm bảo hình thành phương pháp luận khoa học để thích nghi với sự thay đổi của môi trường

–  Sinh viên tốt nghiệp sẽ có lượng kiến thức cao, khả năng sáng tạo nhất định trong ngành kinh tế đối ngoại.

* Về kỹ năng:

– Trang bị:

 • Kỹ năng phân và tích
 • kỹ năng tổng và hợp
 • Kỹ năng đánh giá
 • Kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn
 • Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
 • Kỹ thuật phân tích tài chính kinh tế
 • Kỹ thuật trong xây dựng
 • Phân tích quản trị dự án đầu tư
 • Kỹ năng trong thực hiện nghiệp vụ
 • Kỹ năng trong lĩnh vực du lịch quốc tế
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng trong công nghệ thông tin.
 • …vv

* Năng lưc:

– Sinh viên đào tạo làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước từ:

 • Trung ương đến địa phương,
 • Đến các bộ,
 • Đến các ngành
 • Đến các cơ sở đào tạo
 • Đến các cơ quan nghiên cứu
 • Đến các tổ chức quốc tế
 • Đến các doanh nghiệp
 • Đến các công ty liên doanh
 • Đến văn phòng đại diện nước ngoài
 • Đến các công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • …vv

* Thái độ: Có đạo đức chuẩn mực xã hội, có sức khỏe tốt, có đạo đức với công việc,…

Kinh tế đối ngoại

*Tổng số tín 149 tín chỉ:

– Khối kiến thức chung: 37 tín chỉ

– Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên: 12 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 28 tín chỉ

                   + Bắt buộc: 24 tín chỉ

                   + Tự chọn: 4/8 tín chỉ           

– Khối kiến thức cơ sở của ngành: 38 tín chỉ

                   + Bắt buộc: 26  tín chỉ

                   + Tự chọn: 12/22 tín chỉ           

– Khối kiến thức chuyên ngành: 23 tín chỉ

                   + Bắt buộc: 18 tín chỉ

                   + Tự chọn: 5/12 tín chỉ           

– Niên luận và khoá luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ

– Cà Rốt – 

Bình luận