Tuyển sinh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

*******

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Xét tuyển cao đẳng: 4.750 chỉ tiêu

Ngành đào tạo và chỉ tiêu cao đẳng chất lượng cao

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

 

Thông tin tuyển sinh năm 2020

Trên đây là Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh năm 2020. Các bạn tham khảo các ngành phù hợp nhé.

Bình luận