Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH NĂM 2019
*********

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 • Ký hiệu: C19
 • Địa chỉ: Số 12A-Đường Bình Than-Phường Đại Phúc-TP. Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 02223.856.413; 02223.855.329
 • Website: www.cdspbacninh.edu.vn

 1. Đối tượng tuyển sinh:Thí sinh tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên, có hộ khẩu đúng vùng tuyển theo quy định
 2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh. Chỉ tiêu cho từng đối tượng tùy theo từng ngành đào tạo (mục 4)
 3. Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển;

3.1. Phương thức tuyển sinh cao đẳng chính quy
Trường CĐSP Bắc Ninh thực hiện tuyển sinh kết hợp cả 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (70% chỉ tiêu) và Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2019 (30% chỉ tiêu)
* Điểm trúng tuyển lấy theo ngành học.
* Đối với thí sinh tốt nghiệp từ Trung cấp, cao đẳng trở lên đăng kí tuyển sinh vào học các ngành trình độ cao đẳng, vẫn thực hiện theo 2 phương thức tuyển sinh trên.
3.1.1. Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (70% chỉ tiêu)
a). Tiêu chí xét tuyển
Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT
Tiêu chí 2: Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên; Ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật học lực xếp loại trung bình trở lên
Tính điểm xét tuyển: ĐXT = M1 + M2 + M3
Trong đó:
ĐXT: Điểm xét tuyển
Mi (i=1,2,3): Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn tham gia xét tuyển trong tổ hợp môn xét tuyển.
b). Nguyên tắc xét tuyển
Lấy (ĐXT + Mức ưu tiên khu vực + Mức ưu tiên đối tượng) xét từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.
c). Chính sách ưu tiên
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 do Bộ GDĐT ban hành.
3.1.2. Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2019 (30% chỉ tiêu)
a). Tiêu chí, nguyên tắc xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b). Điều kiện dự xét: Thí sinh tốt nghiệp THPT; Không có môn thi nào trong tổ hợp đăng kí xét tuyển bị điểm liệt theo qui định của Bộ GD-ĐT năm 2019; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.
3.2. Phương thức tuyển sinh cao đẳng vưa làm vừa học
Thực hiện cả 2 phương thức :
a) Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (xét học bạ) như tuyển sinh cao đẳng chính quy
b) Thi tuyển: Thi 3 môn theo khối thi. Quy định như sau:
– Ngành GD Mầm non thi các môn khối M: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Hát và Kể chuyện).
– Ngành GD Tiểu học thi các môn khối D1 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngành SP Âm nhạc thi các môn khối N: Ngữ văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Thanh nhạc.
– Ngành SP Mỹ thuật: thi các môn khối H: Ngữ văn, Hội họa, Bố cục
3.2. Phương thức tuyển sinh trung cấp chính quy
– Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT, lấy điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển .
– Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; Ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
– Đối với các ngành trung cấp hệ 1 năm: Thực hiện phương thức xét tuyển thẳng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành khác.

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu 2019 Mã tổ hợp môn

xét tuyển

Theo KQ thi

THPT QG

Theo phương

thức khác

1 Các ngành đào tạo cao đẳng      
1.1 Giáo dục Mầm non 51140201 135 315 C00, D01
1.2 Giáo dục Tiểu học 51140202 30 70 A00, B00, C00, D01
1.3 Sư phạm Toán học 51140209 9 21 A00, A01, B00, D01
1.4 Sư phạm Ngữ văn 51140217 9 21 C00, D01
1.5 Sư phạm Âm nhạc 51140221 6 14 N00
1.6 Sư phạm Mỹ thuật 51140222 6 14 H00
1.7 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 9 21 D01
2 Các ngành đào tạo trung cấp      
2.1 Sư phạm mầm non 42140201 0 60  
2.2 Sư phạm tiểu học 42140202 0 20  
2.3 Sư phạm mỹ thuật 42140204 0 20  
2.4 Sư phạm âm nhạc 42140205 0 20  
  Tổng   204 596  
 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Đối với phương thức tuyển sinh cao đẳng theo kết quả học tập ở bậc THPT,  tuyển sinh TCSP ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT theo quy định của Bộ: Tốt nghiệp THPT; Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên; Ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên.

– Đối với phương thức tuyển sinh cao đẳng theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: C19

– Mã số ngành: (theo mục 4)

– Tổ hợp xét tuyển: (theo mục 4)

– Quy định điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: bằng 0

 1. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Tổ chức tuyển sinh cao đẳng  theo kết quả học tập bậc THPT (xét Học bạ)

 1. a) Thời gian tuyển sinh

– Từ tháng 02/2019 đến tháng 7/2019 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 trở về trước và các thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành khác trở lên): Mỗi tháng xét tuyển một đợt vào ngày 30 hàng tháng; nhận hồ sơ từ ngày 01 đến ngày 29 hàng tháng.

– Từ tháng 8 đến tháng 12/2019 (dành cho tất cả các đối tượng thí sinh theo quy định): các đợt xét tuyển cùng thời gian với đợt xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019 (theo quy định của Bộ GD-ĐT)

 1. b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Trường CĐSP Bắc Ninh: Số 12A, đường Bình Than, khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

            Điện thoại:  02223.856.413; 02223.855.329

            Fax: 02023.827.270

c). Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Bắc Ninh hoặc gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên.

 1. d) Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng kí tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2019 (mẫu 1)

– Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng  chính quy năm 2019 (mẫu 2)

– Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng).

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019).

– Bằng tốt nghiệp và bảng điểm CĐ, ĐH (bản sao công chứng- đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác).

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ.

7.2. Tổ chức tuyển sinh cao đẳng theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 

Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, nguyên tắc xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.3. Tổ chức tuyển sinh trung cấp sư phạm

Thời gian tuyển sinh: Tuyển liên tục đến 31/12/2019.

Hồ sơ tuyển sinh nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Bắc Ninh hoặc gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên.

Hồ sơ  tuyển sinh trung cấp hệ 2 năm gồm:

– Phiếu đăng kí tuyển sinh Trung cấp năm 2019 (mẫu 3)

– Phiếu đăng kí xét tuyển Trung cấp năm 2019 (mẫu 4)

– Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng).

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019).

– Cam kết tự nguyện đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Hồ sơ  tuyển sinh trung cấp hệ 1 năm gồm:

– Phiếu đăng kí tuyển sinh Trung cấp năm 2019 (mẫu 3)

– Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN (hoặc CĐ, ĐH) các ngành đã học.

– Bản sao công chứng Bảng điểm học tập ngành TCCN (hoặc CĐ, ĐH) đã học.

– Cam kết tự nguyện đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

7.4. Trong quá trình tuyển sinh, tùy theo tình hình đăng kí xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh trường được linh hoạt điều chỉnh số lượng chỉ tiêu các ngành tuyển, số lượng chỉ tiêu theo các phương thức tuyển để đảm bảo tuyển đủ tổng chỉ tiêu đã xác định. Việc điều chỉnh chỉ tiêu phải được công bố công khai cho thí sinh trước mỗi đợt xét tuyển.

 1. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên trong truyển sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định lệ phí tuyển sinh cao đẳng đại học hiện hành.

 1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy;lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
 2. Các nội dung khác:

Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ vừa làm vừa học

– Chỉ tiêu: 200

– Ngành tuyển: GD Mầm non, GD Tiểu học, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

Chỉ tiêu tuyển cao đẳng liên thông hệ chính quy

– Chỉ tiêu: theo chỉ tiêu cao đẳng chính quy

– Hình thức tuyển sinh: thi tuyển

– Ngành tuyển, tổ hợp môn thi tuyển:

Ngành GD Tiểu học thi các môn: Ngữ văn (chương trình THPT); Tâm lý-Giáo dục học đại cương (chương trình TCCN); PPDH Toán ở tiểu học (chương trình TCCN).

Ngành GD Mầm non thi các môn: Ngữ văn (chương trình THPT); Tâm lý-Giáo dục học đại cương (chương trình TCCN); Vệ sinh-Dinh dưỡng (chương trình TCCN).

Ngoài ra nhà trường đang hoàn thiện mở 03 mã ngành mới gồm: Sư phạm tin học (51140210) chỉ tiêu 30; Sư phạm Khoa học tự nhiên, chỉ tiêu 30; Sư phạm Lịch sử và Địa lý, chỉ tiêu 30. Sau khi hoàn thiện và được sự cho phép của Bộ GD&ĐT nhà trường sẽ thông báo điều chỉnh trong mục chỉ tiêu tuyển sinh.

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận