Các nhóm ngành học của kinh tế quốc tế

Khổi ngành kinh tế học rất rộng và đào tạo rất nhiều nhân lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng hiện nay có một số ngành “hot” được sự quan tâm rất nhiều của sinh viên sau đây. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu và đón xem nhé:

Các nhóm ngành học của kinh tế quốc tế

1. Nhóm các chuyên ngành liên quan đến quản trị:

  • Gồm: quản trị kinh doanh, quản trị lữ hành, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, thương mại, ngoại thương, marketing,…
  • Ngành này cung cấp kiến thức rất rộng và kĩ năng giúp bạn trở thành nhà quản trị trong tương lai. Như kinh doanh quốc tế, thương mại, ngoại thương và marketing thì các bạn sẽ được học sâu hơn về các môn chuyên ngành để từ đó có kiến thức căn bản phục vụ cho công việc sau này chứ không học kiến thức tổng quát như ngành quản trị.

2. Nhóm ngành tài chính:

  • Học ngành này các bạn sẽ có các kiến thức kinh tế tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính các công ty đa quốc gia, tài chính quốc tế, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, đầu tư chứng khoán, phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hàng và bảo hiểm.
  • Bạn sẽ tính toán được khả năng sinh lợi của dự án và đưa ra quyết định trong việc đầu tư; nhìn được hướng đi của dòng tiền trong tương lai và khả năng phân tích thị trường.

3. Kế toán và kiểm toán:

  • Tùy các trường hai ngành này có thể gộp lại học tách ra.
  • Tuy nhiên, công việc sau này của hai ngành này tương đối giống nhau.
  • Cũng làm việc với sổ sách và các con số nhưng kiểm toàn là người kiểm tra công việc của người làm kế toán.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận