Cập nhật điểm chuẩn 2019 Đại học Ngoại thương-CS TPHCM

Mức điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở tp.hcm năm 2019 ngành Kinh tế và Quản trị kinh doang là 26.4 điểm, ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán 25.9 điểm.

Cập nhật điểm chuẩn 2019 Đại học Ngoại thương-CS TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doanh A00 26.4
2 NTS01 Kinh tế, Quản trị kinh doanh A01; D01; D06; D07 25.9
3 NTS02 Tài chính-Ngân hàng, Kế toán A00 25.9
4 NTS02 Tài chính-Ngân hàng, Kế toán A01; D01; D07 25.4
Bình luận