Tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020
*********

Trường Cao đẳng Kinh tế tp. Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh: Hệ Cao đẳng và Trung cấp

Website: www.kthcm.edu.vn

Hotline: 08 88 33 01 08

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

*Trên đây là Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2020. Các bạn cùng tham khảo thông tin chi tiết các ngành nghề nhé.

Bình luận