Ngành kinh tế đối ngoại làm gì?

“Ngành kinh tế đối ngoại làm gì?” là sáu dòng chữ mà Rốt thấy các bạn tìm kiếm rất nhiều trong thời gian gần đây. Giờ hãy cùng Rốt tìm hiểu luôn nhé:

Ngành kinh tế đối ngoại làm gì?

Đầu tiên ngành kinh tế đối ngoại đang hot, nên cùng với đó là sự bùng nổ về nguồn nhân lực, cũng như việc làm sau khi tốt nghiệp. Khi học ngành kinh tế đối ngoại thì cam kết đầu tiên là làm nhiều lĩnh vực, công việc dao động khác nhau:

 • Tại các cơ quan;
 • Tại công ty lớn của nước ta hay của nước bạn;
 • Trong các sở nội vụ;
 • Trong các viện nghiên cứu;
 • Trong môi trường hải quan;
 • Trong các sở ngoại vụ;
 • Trong vận tải;
 • Trong doanh nghiệp
 • Trong lĩnh vựa mua, bán- trao, đổi – xuất, nhập giữa các nước…..vv

Cơ hội việc làm ngành kinh tế quốc tế.

Làm việc trong các lĩnh vực:

 • Một: Chuyên viên văn phòng kinh doanh;
 • Hai: Chuyên viên phòng nghiệp vụ;
 • Ba: Chuyên viên hoạch định tài chính;
 • Bốn: Chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu kinh tế
 • Năm: Trong các doanh nghiệp, bộ phận kinh tế đối ngoại;
 • ….vv

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

-Cà Rốt-

Bình luận