Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn từ 14 đến 15 điểm. Theo đó, ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học có điểm chuẩn là 15 điểm. Xem điểm chuẩn tất cả các ngành phía dưới.

Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 14
2 7310608 Đông phương học C00, C20, D01, D15 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C00, C01, D01 14
4 7340301 Kế toán A00, A04, C01, D01 14
5 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 14
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A04, D01 14
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, A04, C01 14
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, A04, D01 14
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, A04, D01 14
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A06, B00, C08 15
11 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, C00, C01, D01 14
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, B02, C08 14
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, C01, D01 14
14 7810201 Quản trị khách sạn A00, C00, C01, D01 14
Bình luận