Học viện Biên phòng: Công bố điểm chuẩn 2019

Học viện biên phòng công bố mức điểm chuẩn năm 2019, theo đó mức điểm chuẩn cao nhất là 26,75 điểm ở tổ hợp C00 thí sinh Nam miền Bắc 26,75 điểm. Điểm chuẩn chi tiết các ngành được cập nhật phía dưới.

Học viện Biên phòng: Công bố điểm chuẩn 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật – miền Bắc với thí sinh Nam A01 23.15
2 7380101 Luật – miền Bắc với thí sinh Nam C00 26.75 Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00.
3 7380101 Luật – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) A01 23.65
4 7380101 Luật – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) C00 20.5
5 7380101 Luật – Thí sinh nam Quân khu 5 A01 18.9
6 7380101 Luật – Thí sinh nam Quân khu 5 C00 26
7 7380101 Luật – Thí sinh nam Quân khu 7 A01 16.25
8 7380101 Luật – Thí sinh nam Quân khu 7 C00 24.75 Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,00.
9 7380101 Luật – Thí sinh nam Quân khu 9 A01 17.75
10 7380101 Luật – Thí sinh nam Quân khu 9 C00 25 Thí sinh mức 25,00 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,50.
11 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam miền Bắc A01 21.85 Thí sinh mức 21,85 điểm:Điểm môn Toán ≥ 8,20.
12 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam miền Bắc C00 26.5 Thí sinh mức 26,50 điểm:Điểm môn Văn ≥ 7,50.
13 7860214 Biên phòng – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) A01 23.45
14 7860214 Biên phòng – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) C00 25
15 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 5 A01 19.3
16 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 5 C00 24.75 Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn ≥ 6,25.
17 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 7 A01 22.65
18 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 7 C00 24 Thí sinh mức 24,00 điểm:Điểm môn Văn ≥ 6,25.
19 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 9 A01 20.55
20 7860214 Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 9 C00 25
Bình luận