Đại Học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có điểm chuẩn 2019 ra sao?

Năm 2019, chỉ tiêu trường Đại học Công Nghệ – Dệt May Thời trang Hà Nội là 1520 chỉ tiêu. Trong đó có 1070 chỉ tiêu Đại học và 450 chỉ tiêu cao đẳng.

Đại Học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có điểm chuẩn 2019 ra sao?

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của ngành Công nghệ may là 15 điểm, các ngành khác đều có điểm sàn là 14 điểm.

Điểm chuẩn xem chi tiết phía dưới.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210404 Thiết kế thời trang D01, H00, V00, V01 14
2 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07 14
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 14
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 14
5 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D07 14
6 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00, A01, D01, D07 14
7 7540209 Công nghệ may A00, A01, D01, D07 16
Bình luận