Đại học Giáo Dục – ĐHQGHN có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Năm 2018, ngành có Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn với mức 20.25 điểm, ngành lấy điểm thấp nhất là Quản trị trường học với 16 điểm, các ngành học khác ở mức điểm 18. Mức điểm chuẩn 2019 sẽ có sự biến động nhẹ nhưng các em cũng không cần quá lo lắng bởi điểm chênh lệch chỉ từ 0.5 – 1 điểm.

Đại học Giáo Dục – DDHQGHN có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 GD1 Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên) A00, A16, B00, D90 19.5
2 GD2 Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử ( Gồm các ngành: Sư phạm ngữ Văn; Sư phạm Lịch sử) C00, C15, D01, D78 22
3 GD3 Khoa học giáo dục (Gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị Chất lượng giáo dục; Tham vấn học đường; Khoa học giáo dục) A00, A16, C15, D01 16

Bình luận