Kinh tế học gì và khối ngành học của kinh tế

“Kinh tế học gì và khối ngành học của kinh tế là gì?” Hãy cùng mình theo dõi bài viết để có được câu trả lời nhé:

Kinh tế học gì và khối ngành học của kinh tế

Kinh tế là khối ngành sau khi học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về kinh tế nhằm chuẩn bị cho sinh viên trước những cơ hội việc làm trong các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và thậm chí là có thể làm ở các cơ quan nhà nước.

*Nhóm ngành của kinh tế:

Nhóm các chuyên ngành liên quan đến quản trị:

  • Quản trị kinh doanh, quản trị lữ hành, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, thương mại, ngoại thương, marketing,…
  • Ngành này cung cấp kiến thức rất rộng và kĩ năng giúp bạn trở thành nhà quản trị trong tương lai.
  • Như kinh doanh quốc tế, thương mại, ngoại thương và marketing thì các bạn sẽ được học sâu hơn về các môn chuyên ngành để từ đó có kiến thức căn bản phục vụ cho công việc sau này chứ không học kiến thức tổng quát như ngành quản trị.

Nhóm ngành tài chính:

  •  Học ngành này các bạn sẽ có các kiến thức kinh tế tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính các công ty đa quốc gia, tài chính quốc tế, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, đầu tư chứng khoán, phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hàng và bảo hiểm.
  • Bạn sẽ tính toán được khả năng sinh lợi của dự án và đưa ra quyết định trong việc đầu tư; nhìn được hướng đi của dòng tiền trong tương lai và khả năng phân tích thị trường.

Kế toán và kiểm toán:

  • Tùy các trường hai ngành này có thể gộp lại học tách ra.
  • Tuy nhiên, công việc sau này của hai ngành này tương đối giống nhau.
  • Cũng làm việc với sổ sách và các con số nhưng kiểm toàn là người kiểm tra công việc của người làm kế toán.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận