Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp: Công bố điểm chuẩn 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia đợt 1, cao nhất là 18.5 điểm ngành Công nghệ thông tại cơ sở Hà Nội. Điểm cụ thể các ngành xin mời xem phía dưới.

Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 15.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 16.75 14.25 (cơ sở Nam Định)
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C01, D01 16.75 14.25 (cơ sở Nam Định)
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D01 15 14 (cơ sở Nam Định)
6 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 15.5 14 (cơ sở Nam Định)
7 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, C01, D01 16.5 14.25 (cơ sở Nam Định)
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 18.5 14 (cơ sở Nam Định)
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 16 14(cơ sở Nam Định)
10 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16 14 (cơ sở Nam Định)
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 17.5 14 (cơ sở Nam Định)
12 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, C01, D01 15.5 14.25 (cơ sở Nam Định)
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 18.25 14 (cơ sở Nam Định)
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 15.5 14.25 (cơ sở Nam Định)
15 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00, A01, C01, D01 15 14.25 (cơ sở Nam Định)
16 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, C01, D01 17.5 14.5 (cơ sở Nam Định)
Bình luận