Đại học Kinh tế TPHCM có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét theo kì thi THPT Quốc Gia. Theo đó mức điểm trúng tuyển từ 21.6 đến 25.1 điểm. Chi tiết điểm từng ngành xin mời xem dưới đây.

Đại học Kinh tế TPHCM có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 23.3
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 24.15
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 25.1
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07 24.4
5 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07 24.9
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 23.1
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 22.9
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00, A01, D01, D07 23.9
9 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 24.4
10 7310108 Toán kinh tế A00, A01, D01, D07 21.83
11 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, D01, D07 21.81
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 23.25
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 22.51
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D96 24.55
15 7380101 Luật A00, A01, D01, D96 23
16 7340403 Quản lý công A00, A01. D01, D07 21.6
17 7340101_01 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện A00, A01. D01, D07 21.8
Bình luận