Đại học Mở: Công bố điểm chuẩn 2019

Tra cứu điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2019 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Đại học Mở: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học
2 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H01, H06 17.4 TTNV >= 1
3 7380101 Luật A00,A01, C00, D01 19.5 TTNV >= 2
4 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 10.5 TTNV >= 1
5 7380108 Luật quốc tế A00, A01, C00, D01 19 TTNV >= 5
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01 20.85 TTNV >= 2
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 20.6 TTNV >= 3
8 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01 20.75 TTNV >= 4
9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 19.8 TTNV >= 9
10 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07 15
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, C01, D01 15.15 TTNV >= 1
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 15.8 TTNV >= 1
13 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 20.3 TTNV >= 1
14 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02 20
15 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 15
16 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.47 TTNV >= 1
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 29.27 TTNV >= 1
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch&lữ hành D01 28.53 TTNV >= 4
Bình luận