Thông tin đề án tuyển sinh của Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc đã có một văn bằng của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Phương thức tuyển sinh : xét tuyển học bạ THPT(lớp 12): Tổng điểm 3 môn Toán Văn ngoại ngữ đạt 9 điểm trở lên hoặc học sinh đã có một văn bănf khác của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT
Ngành học
Chỉ tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1
Tổ hợp môn xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3
Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG
Theo phương thức khác
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
1
Các ngành đào tạo trung cấp

1.1
Sư phạm mầm non

42140201 0 105
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tổng điểm tổng kết của 3 môn văn toán ngoại ngữ của lớp 12 đạt 9 điểm trở lên hoặc học sinh đã có một bằng khác của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã trường: 0119

Mã ngành theo tuyển sinh : 42140201

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 1/4/2018 đến 31/12/2018

2.8. Chính sách ưu tiên:
Chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về đối tượng và khu vực tuyển sinh

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển : 30.000đ/hs

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí: 3.000.000đ/kỳ

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Trường xét tuyển học bạ THPT ( lớp 12) : Tổng điểm 3 môn Toán Văn ngoại ngữ đạt 9 điểm trở lên hoặc học sinh đã có một văn bằng khác của một trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Bình luận