Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM có mức điểm chuẩn bao nhiêu?

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM từ 14 đến 18.75 điểm. Cụ thể từng ngành đã được cập nhật phía dưới.

Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM có mức điểm chuẩn bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 18.75
2 7440201 Địa chất học A00, A01, A02, B00 14
3 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 14
4 7440224 Thuỷ văn học A00, A01, B00, D01 14
5 7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 14
6 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 14
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 17.25
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 14
9 7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00,, A01, A02, B00 14
10 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 14
11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, A02, B00 14
12 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 15
13 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 14
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 16.25
15 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 14
16 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 14
17 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, A14, B00 14
Bình luận