Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam có mức điểm chuẩn ra sao?

Ngày 9/8 trường Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019 điểm chuẩn là 18 điểm.

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam có mức điểm chuẩn ra sao?

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720301 Điều dưỡng A00, A01, B00, D08 18
2 7720399 Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả A00, A01, B00, D08 18
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, A01, B00, D08 18
4 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00, A01, B00, D08 18
5 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, A01, B00, D08 18
Bình luận