Học viện Kỹ thuật quân sự: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự năm 2019 từ 22.35 đến 26.355 điểm. Cụ thể từng ngành xin mời xem phía dưới.

Học viện Kỹ thuật quân sự: Công bố điểm chuẩn 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin phía Bắc đối với Nam A00, A01 24.35
2 7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin phía Bắc đối với Nữ A00, A01 26.35 TO >=9.2
3 7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin phía Nam đối với Nam A00, A01 22.35
4 7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin phía nam đối với Nữ A00, A01 25.05
Bình luận