Danh sách sinh viên thi bổ sung khóa 6

cao đẳng dược

Trường cao đẳng Thương Mại & Hà Nội thông báo danh sách sinh viên thi lại và thi bổ sung năm học 2013 – 2014 khóa 6 như sau

Các lớp thi bổ sung: D 02, D 04, ĐD 02  – K6 Trường cao đẳng dược 290 Tây Sơn Hà Nội, tầng 2 nhà C201

cao đẳng dược

STT MSV Họ và tên
1 Nguyễn Đình Đức
2 Lê Thu
3 Dương Quốc Hải
4 Đặng Thị Hoa
5 Vương Thanh Huyền
6 Ngô Thị Phong Lan
7 Hoàng Thị Kim Liên
8 Phạm Thị Khánh Linh
9 Hà Diệu Linh
10 Phan Diệu Linh
11 Phùng Đức Long
12 Phạm Khánh Ly
13 Trần Thị Nguyệt
14 Nguyễn Công Phong
15 Nguyễn Ngọc Sơn
16 Nguyễn Phương Thảo
17 Lê Huy Thảo
18 Lưu Phương Thảo
19 Hà Thị Thu
20 Ngô Thị Thùy
21 Nguyễn Quỳnh Trang
22 Trịnh Minh Trí
23 Nông Thị Ương
24 Dương Thúy Vân
25 Vũ Thị Trà Vinh

 

Bình luận