Danh sách SV lớp CĐLT ĐD01 K4

Danh sách SV lớp CĐLT ĐD01 K4 liên thông Trung Cấp – Cao Đẳng ngành điều dưỡng hệ chính quy

Ban hành theo quyết định số 67 ngày 26  tháng 02 năm 2013  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
1 1.0415026.01 Dương Thị Loan Anh 08/10/0987 Hưng Yên
2 1.0415001.01 Nguyễn Thị Bình 1/1/1991 Bắc Ninh
3 1.0415002.01 Bùi Quốc Cường 7/11/1991 Hà Nội
4 1.0415030.01 Trần bá Điểu 12/11/1991 Quảng Ninh
5 1.0415016.01 Nguyễn Tiến Đức 4/3/1988 Hà Nội
6 1.0415003.01 Nguyễn Thùy Dung 7/16/1992 Hà Nội
7 1.0415019.01 Nguyễn Thị Dung 14/08/1987 Hà Nội
8 1.0415029.01 Đoàn thị Thùy Dung 10/12/1987 Hà Nội
9 1.0415004.01 Phạm Thị Dương 2/14/1989 Bắc Ninh
10 1.0415027.01 Đỗ thị Duyên 17/09/1981 Hưng Yên
11 1.0415011.01 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/20/1991 Lớp Trưởng
12 1.0415032.01 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/3/1991 Hà Nội
13 1.0415034.01 Lưu Thị Hoa 6/6/1991 Hà Nội
14 1.0415038.01 Đặng Thị việt Hồng 12/12/1992 Hà Nội
15 1.0415005.01 Nguyễn Văn Hùng 12/1/1958 Hưng Yên
16 1.0415039.01 Nguyễn Mạnh Hưng 11/11/1991 Hà Nội
17 1.0415021.01 Phạm Thị Hương 2/12/1989 Thái Bình
18 1.0415006.01 Khuất Thị Thanh Huyền 10/5/1990 Hà Nội
19 1.0415020.01 Bùi Thị Huyền 16/06/1987 Thái Bình
20 1.0415023.01 Vương Thu Huyền 11/11/1988 Hà Nội
21 1.0415035.01 Hoàng Văn Kiên 1/2/1989 Thái nguyên
22 1.0415015.01 Giang Thị Lưu Linh 3/8/1992 Hà Nội Lớp Phó
23 1.0415028.01 Lê ngọc Linh 17/04/1990 Hà Nội
24 1.0415022.01 Trần Thị Ngọc Minh 3/10/1982 Hà Nội
25 1.0415033.01 Hoàng Thị Nga 2/11/1991 Nam Định
26 1.0415007.01 Vũ Thị Nụ 2/19/1991 Thái Bình
27 1.0415018.01 Đặng Thị Nụ 5/8/1991 Hà Nội
28 1.0415012.01 Nguyễn Thị Phương 15/05/1984 Nam Định
29 1.0415009.01 Lê Quốc Thắng 10/15/1991 Hà Nội
30 1.0415036.01 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 16/11/1991 Hà Nội
31 1.0415008.01 Nguyễn Tất Thành 1/21/1986 Thái Bình
32 1.0415017.01 Đặng Thị Thảo 5/12/1992 Hà Nội
33 1.0415025.01 Dương Thị Thư 19/03/1988 Hưng Yên
34 1.0415024.01 Hoàng Thị Thúy 13/10/1988 Hưng Yên
35 1.0415010.01 Lê Thị Thùy 4/18/1989 Hưng Yên
36 1.0415013.01 Lê Thị Tình 21/04/1985 Hà Nội
37 1.0415037.01 Nguyễn Thu Trang 28/12/1991 Hà Nội
38 1.0415031.01 Nguyễn Viết Trung 22/09/1991 Hà Nội
39 1.0415014.01 Tạ Thị Vân 9/12/1985 Hà Nội

Giáo viên chủ nhiệm: Cô Biện Thị Dương

Bình luận