Điểm chuẩn 2019 của Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2019 từ 14 điểm. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm trúng tuyển cao nhất là 20 điểm.

Điểm chuẩn 2019 của Đại học Công nghệ GTVT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 16
2 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 16
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 15
4 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 16
5 7340301TN Kế toán A00, A01, D01, D07 15
6 7340301VP Kế toán A00, A01, D01, D07 15
7 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, D07 16
8 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, D01, D07 16
9 7480104TN Hệ thống thông tin A00, A01, D01, D07 15
10 7480104VP Hệ thống thông tin A00, A01, D01, D07 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 19
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D07 15
13 7510102TN Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D07 15
14 7510102VP Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D07 15
15 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00, A01, D01, D07 15
16 7510104TN Công nghệ kỹ thuật giao thông A00, A01, D01, D07 15
17 7510104VP Công nghệ kỹ thuật giao thông A00, A01, D01, D07 15
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 16
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 17
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 19
21 7510205TN Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 15
22 7510205VP Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 15
23 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, D01, D07 16
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, D01, D07 15
25 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 20
26 7510605VP Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (VP) A00, A01, D01, D07 15
27 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, D01, D07 15
28 7580301VP Kinh tế xây dựng A00, A01, D01, D07 15
29 7840101 Khai thác vận tải A00, A01, D01, D07 15
30 7840101TN Logistics và vận tải đa phương thức (TN) A00, A01, D01, D07 15


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận